Monday, 22 October 2012

4 keadaan mengharuskan qurban untuk orang lain

Dalam catatan sebelum ini, ada diperkatakan tentang hukum melakukan qurban untuk orang lain, samada orang yang masih hidup atau pun telah mati.

Ringkasnya, melakukan qurban untuk orang lain, DIBOLEHKAN dengan SYARAT ada keizinan daripada orang berkenaan.

Jika orang berkenaan telah mati, qurban hanya boleh dilakukan untuknya jika dia mewasiatkan sedemikian.

Catatan kali ini pula menerangkan keharusan melakukan qurban untuk orang lain, meski pun tanpa keizinannya.

Walau bagaimana pun, keharusan ini hanya khusus bagi 4 keadaan.

Pertama : Seseorang yang melakukan korban untuk ahli rumahnya, iaitu orang-orang di bawah tanggungannya.

Tindakan ini DIHARUSKAN, walaupun tiada keizinan daripada mereka.

Kedua : Seseorang yang menyembelih binatang milik orang lain, yang dinazarkan untuk dijadikan qurban.

Contohnya, si A telah bernazar untuk mengorbankan seekor lembu yang khusus (yang ditentukan). Kemudian, si B menyembelih lembu tersebut pada hari Raya Haji tanpa keizinannya( si A).

Penyembelihan tersebut tetap dianggap sebagai qurban, walaupun tanpa keizinan si A selaku orang yang bernazar.

Ketiga : Qurban yang dilakukan oleh pemerintah untuk semua umat Islam.

Pemerintah dibenarkan menggunakan wang Baitul Mal untuk melakukan qurban untuk semua umat Islam, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam al-Mawardi.

Keempat : Penjaga (al-waliy) melakukan korban menggunakan wangnya sendiri untuk orang-orang di bawah jagaannya.

Ia diharuskan sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Bulqiniy dan al-Azra'ie.

Keterangan hukum di atas dinyatakan oleh Syaikh Khatib Syarbini dalam karyanya, Mughni al-Muhtaj ketika menghuraikan matan al-Minhaj karangan Imam Nawawi yang berbunyi :

ولا أضحية عن الغير ولا عن ميت إن لم يوص بها
Wallahu a’lam.

No comments:

Post a Comment