Saturday, 30 July 2011

Awasi budaya 'tenggelam' dalam politik

Ada satu yang agak menarik dalam muktamar Kesatuan Ulama Islam Sedunia yang baru berlangsung. Iaitu pada Khamis, 28 Julai 2011.

Muktamar itu diadakan di Kaherah dengan kerjasama al-Azhar.

Yang menarik, ialah seruan yang ditujukan kepada semua aliran Islam. Iaitu 'tidak keterlaluan dalam menjalankan aktiviti politik, dan tidak meminggirkan kegiatan kemasyarakatan'.

Seruan ini dibuat oleh Dr. Isam al-Basyir. Beliau adalah Setiausaha Agung sebuah NGO Islam berkaitan dakwah dan kerja-kerja kemanusiaan.

Dalam ucapannya, beliau menegaskan akan keperluan aliran-aliran Islam ini tidak bercakap tentang politik secara berlebihan. Aliran-aliran Islam ini juga,tegas beliau, tidak boleh mengabaikan kerja-kerja kemasyarakatan dan pembinaan pemikiran.

Pada beliau, penumpuan yang berlebihan terhadap kegiatan politik oleh pergerakan Islam, dan pengabaiannya terhadap kerja-kerja kemasyarakatan, merupakan 'penggagalan sebenar terhadap usaha dakwah kepada perlaksanaan Islam'.
(Lihat : http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/special-folders-pages/new-egypt/egypt-after-the-january-25/131647-2011-07-28-10-59-00.html)

'Tenggelam' dalam politik

Soal penekanan yang berlebihan pergerakan Islam terhadap politik, sebenarnya telah lama disentuh, sebagai contoh oleh Qaradhawi.

Dalam bukunya, al-Sahwah al-Islamiyyah Baina al-Amal Wa al-Mahazir, beliau melahirkan kebimbangan terhadap fenomena 'istighraq fi al-siyasah' yang wujud dalam sesetengah pergerakan Islam.

Fenomena ini bermaksud 'tenggelam' atau 'lemas' dalam kegiatan politik. Istilah ini bermaksud penekanan yang berlebihan terhadap politik.

Gesaan dan ingatan agar menjauhi fenomen ini, diberikan oleh tokoh-tokoh gerakan Islam dan para ulama, disebabkan aspek politik hanyalah salah satu aspek dalam kegiatan mana-mana pergerakan Islam.

Kegiatan politik bukan segala-galanya dalam mana-mana pergerakan Islam.

Disamping aspek politik, kegiatan kemasyarakatan dan tarbiah kerohanian, merupakan aspek yang perlu diberi penekanan oleh setiap pergerakan Islam.

Kegiatan kemasyarakatan menjadi semakin penting dalam masyarakat yang berhadapan dengan peningkatan kos sara hidup, seperti masyarakat kita kini.

Sikap berterusan memberi penekanan terhadap kegiatan politik disaat masyarakat berhadapan dengan kerumitan hidup, hanya akan membuatkan mereka 'bosan' dan meluat!

Friday, 29 July 2011

Isu Wahabi: Kusut pada metodologi, bukan pada hati

Shamsul Muda
Jul 28, 11
9:34am
Kongsi 148


Isu 'fahaman Wahabi mempunyai perkaitan dengan terorisme dan mengancam keselamatan negara', tercetus hasil peranan beberapa agamawan tertentu. Peranan yang mereka mainkan menyebabkan pihak yang bertanggungjawab terhadap keselamatan, akhirnya menerima fahaman Wahabi boleh memberi ancaman kepada keselamatan negara.

Inilah susur galur kemunculan isu ini.

Ringkasnya, ia muncul bukan disebabkan percaturan politik untuk kepentingan pihak tertentu. Ia juga tidak membabitkan mana-mana parti politik, seperti yang didakwa sesetengah pihak.

Salah seorang individu yang dilabel sebagai pengikut Wahabi, yang juga seorang ahli sebuah parti politik, turut menafikan penglibatan partinya itu dalam isu ini.

Hakikat ini perlu dimaklumi bagi sesiapa juga yang berusaha menangani isu ini atau cuba memahaminya.

Isu utama berhubung perkara ini ialah punca fahaman Wahabi didakwa berpotensi mendorong pengikutnya berfikiran radikal, dan seterusnya menjurus mereka ke arah terorisme. Punca ini perlu dikenal pasti kerana jika tidak, perbuatan melabel orang lain sebagai Wahabi, akan terus berlaku.

Puncanya bukan disebabkan kemahuan sesetengah pihak mencantas individu tertentu dari terus menganggotai parti politik tertentu. Ini kerana, tidak semua individu yang dilabel sebagai Wahabi, adalah ahli parti politik terbabit.

Mencantas

Malahan, ramai dari kalangan yang dilabel Wahabi, dilabel sedemikian sebelum mereka menganggotai parti politik lagi. Lebih dari itu, individu yang menjadi rakyat sebuah negara di utara tanah air, turut dilabel sebagai Wahabi.

Soal mencatas disebabkan perkiraan politik, jelasnya tidak timbul.

Ia bukan juga disebabkan niat jahat agamawan-agamawan 'tertentu' tadi untuk mengenakan fahaman Wahabi dan pengikutnya. Ini adalah berdasarkan pengamatan penulis terhadap tulisan-tulisan dan aktiviti agamawan-agamawan 'tertentu' tadi. Di samping persahabatan penulis dengan agamawan yang lantang 'berjihad' menentang Wahabi.

Punca isu ini-secara asasnya-ialah kepincangan metodologi yang digunakan agamawan-agamawan 'tertentu' tadi dalam mengamati fahaman Wahabi.

Metododolgi yang pincang ini, menemukan mereka dengan satu rumusan yang tersasar, iaitu 'fahaman Wahabi boleh membawa pengamal dan pengikutnya ke arah pemikiran radikal, dan kemudian ke arah terorisme'.

Metodologi yang mereka gunakan ialah menjadikan 'sikap keras dan tidak bertolak ansur fahaman Wahabi berhubung beberapa perkara', sebagai hujjah untuk mendakwa fahaman itu berpotensi membentuk pemikiran radikal, dan seterusnya terorisme.

Sikap keras dan tidak bertolak ansur Wahabi itu ialah tindakan mereka menghukumkan beberapa pengamalan majoriti umat Islam di seluruh dunia, khususnya di Malaysia, sebagai bid'ah, sesat dan syirik yang menjadikan seseorang itu murtad.

Bid'ah

Sebagai contoh, amalan menyambut Maulud Nabi dan peristiwa Israk Mi'raj. Aliran Wahabi menghukumkannya sebagai bid'ah. Bid'ah pula adalah sesuatu yang sesat. Manakala setiap yang sesat, tempatnya di neraka.

Demikian juga amalan kenduri arwah dan tahlil. Juga dipandang bid'ah oleh aliran Wahabi.

Lebih daripada itu, mereka memutuskan, amalan bertawassul dengan orang yang telah mati, adalah perbuatan syirik yang menjadikan seseorang itu murtad.

Masalah timbul apabila kesemua contoh pengamalan tadi (kecuali kenduri arwah) difatwakan harus oleh majoriti ulama sejak dahulu hingga sekarang. Ekoran itu, ia diamalkan oleh majoriti umat Islam, khususnya di Malaysia sejak zaman berzaman.

Satu lagi isu besar berkaitan Wahabi ialah penolakan mereka terhadap mazhab majoriti umat Islam, termasuk Malaysia dalam bidang akidah, iaitu mazhab Asya'irah. Sesetengah agamawan 'tertentu' tadi mendakwa, fahaman Wahabi menghukumkan mazhab Asya'irah ini sebagai sesat.

Pada titik ini, para agamawan 'tertentu' tadi akan membuat kesimpulan dan rumusan mereka sendiri. Rumusan mereka ialah 'fahaman Wahabi berpotensi membentuk pemikiran radikal dan seterusnya terorisme di kalangan pengikutnya'.

Asas kepada rumusan ini ialah pandangan aliran Wahabi-dalam konteks Malaysia- terhadap majoriti umat Islam di Malaysia. Iaitu mereka sesat, mengamalkan bid'ah dan kafir disebabkan mereka melakukan sambutan maulud Nabi, berpegang kepada akidah berasaskan mazhab Asya'irah dan bertawassul dengan orang yang telah mati.

Bertindak ganas
Sesuatu fahaman yang melihat umat Islam yang lain sebagai sesat, ahli bid'ah dan kafir, akan terdorong untuk bertindak ganas terhadap mereka yang dipandang sedemikian. Ia juga boleh mendorong pengikut fahaman sebegini, melakukan kekerasan dan keganasan bagi mencegah dan menghapuskan kesesatan, kekufuran dan bid'ah yang berlaku.
Demikianlah rumusan yang disimpulkan agamawan-agamawan 'tertentu' itu tadi.
'Sikap keras dan tidak bertolak ansur fahaman Wahabi' inilah yang dimaksudkan sesetengah agamawan 'tertentu' tadi, sebagai bukti-bukti yang menunjukkan fahaman Wahabi boleh membawa kepada pemikiran radikal dan terorisme.
Pada titik ini, tercetus satu persoalan asas dan utama berhubung isu ini. Apakah pewartaan beberapa amalan yang dilakukan majoriti umat Islam sebagai bid'ah, sesat atau syirik oleh fahaman Wahabi, boleh mendorong mereka bertindak ganas?
Jika jawapannya 'ya', maka kita akan berhadapan dengan masalah besar. Sebab dalam al-Quran dan hadis Nabi SAW sendiri, banyak pengisytiharan berkenaan status banyak perkara sebagai sesat, kafir, jahiliyyah dan lain-lain.
Seperti contoh, al-Quran menyifatkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah selaku pencipta mereka, sebagai lebih sesat daripada binatang ternakan. Mereka juga disifatkan memiliki akidah yang najis. Manakala pemerintah Islam yang tidak melaksanakan hukum Allah pula disifatkan sama ada zalim, fasik atau kafir.
Begitu juga dengan hadis-hadis Nabi. Ia melaknat peminum arak dan semua pihak yang terbabit dalam industri arak. Demikian juga pemberi dan penerima rasuah. Juga dilaknat oleh hadis Nabi. Hadis Nabi juga menghukumkan seseorang yang meninggalkan solat secara sengaja, menjadi murtad seperti pandangan mazhab Hambali.

Zalim, fasik, sesat?
Apakah boleh disimpulkan bahawa al-Quran dan Sunnah mengandungi pemikiran yang boleh membawa kepada terorisme, disebabkan ketegasannya memutuskan perkara-perkara ini sebagai zalim, fasik, sesat, kafir atau laknat?
Tentu sekali tidak. Ini kerana al-Quran dan Sunnah juga, dalam masa yang sama, menjelaskan pendekatan yang wajib digunakan dalam menyebarkan ajarannya.
Ringkasnya, sikap keras dan tidak bertolak ansur aliran Wahabi seperti yang dinyatakan, tidak boleh dijadikan hujjah bahawa fahaman itu boleh membawa pengikutnya kepada terorisme.
Ini kepincangan pertama metodologi agamawan-agamawan 'tertentu' tadi dalam menangani isu fahaman Wahabi ini.
Kepincangan kedua ialah mereka tidak melihat secara keseluruhan fahaman Wahabi. Mereka hanya melihat 'sikap keras dan tidak bertolak ansur Wahabi berhubung beberapa perkara' yang dinyatakan, kemudian terus membuat rumusan bahawa aliran ini boleh membawa pengikutnya kepada pemikiran radikal dan terorisme.
Malangnya, mereka 'terlupa' untuk turut melihat pendekatan yang dipegang oleh fahaman Wahabi dalam menyebarkan fahaman mereka. Meskipun fahaman ini bersikap tegas secara berlebihan dan tidak bertolak ansur dalam soal-soal yang dinyatakan, namun pendekatan mereka tidak sedemikian.
Sesiapa juga-termasuk agamawan-agamawan 'tertentu' tadi-mengetahui bahawa fahaman Wahabi ialah satu “manhaj (metod) yang memfokuskan kepada aspek tasfiah dan tarbiah”.

Definisi tentang fahaman Wahabi ini bersumberkan kenyataan Syaikh Albani, tokoh Salafi besar di zaman moden, yang memfokuskan gerak kerja beliau kepada aspek tasfiah dan tarbiah.

Pembersihan akidah
Tasfiah bermaksud pembersihan. Yang dimaksudkan di sini ialah pembersihan akidah dari segala khurafat dan ibadat dari segala bid'ah. Manakala 'tarbiah' bermaksud pendidikan. Iaitu mendidik umat Islam dengan didikan al-Quran dan Sunnah.
Bertitik tolak dari sini, fahaman Wahabi menolak pendekatan jihad atau pendekatan politik dalam menyebarkan fahaman mereka tentang Islam. Syaikh Albani secara terang-terangan menggesa umat Islam menjauhi politik.
Sebab itulah, dalam persekitaran fahaman Wahabi, masyhur kata-kata yang berbunyi “sebahagian daripada politik itu, ialah meninggalkan politik”.
Penolakan mereka terhadap pendekatan politik juga disebabkan oleh konsep ketaatan kepada pemerintah yang agak berlebihan yang menjadi pegangan mereka. Mereka menyeru masyarakat mentaati pemerintah biarpun “pemerintah menyebat belakang mereka dan mengambil harta mereka”, selama mana pemerintah itu mengizinkan rakyat mendirikan solat.
Pemikiran dan sikap aliran Wahabi secara umum, boleh dilihat melalui slogan mereka yang berbunyi “La Nukran Wala Hajran Wala Khuruj” (Tiada pengingkaran, pemulauan dan pemberontakan).
Rentetan daripada konsep ketaatan yang berlebihan ini juga, mereka mengharamkan penubuhan parti-parti politik dalam Negara Islam. Demikian juga demonstrasi membantah atau menuntut sesuatu dari pihak pemerintah. Ia juga haram.
Menurut fahaman Wahabi, satu-satunya aktiviti politik yang boleh dipraktikkan oleh rakyat ialah menasihati pemimpin. Itupun secara tertutup dengan cara menarik tangan pemimpin ke tempat tertutup untuk memberi nasihat.
Inilah pemikiran aliran Wahabi berhubung pendekatan dakwah.
Andainya para agamawan 'tertentu' tadi mengambil kira pendekatan aliran Wahabi yang lunak ini, tentu rumusan dan kesimpulan mereka tentang aliran ini tidak seperti yang ada sekarang.

Jadi pengganas

Justeru, adalah sesuatu yang tidak terlintas di fikiran bahawa aliran ini boleh dilabel sebagai berpotensi menjadikan pengikutnya pengganas. Dalam masa sama, ia suatu yang agak melucukan.
Tepat sekali catatan dalam satu portal, bahawa gerombolan ulama muda yang berpegang kepada semua pendekatan dakwah aliran Wahabi yang dinyatakan tadi, langsung tidak berpotensi dan berbakat untuk menjadi pengganas!
Malangnya, agamawan-agamawan 'tertentu' tadi tidak mengambil kira pendekatan dakwah aliran Wahabi yang dinyatakan ini dalam menentukan sikap mereka terhadap aliran ini.

Yang mereka lihat dan jadikan asas ialah 'sikap keras dan tidak bertolak ansur fahaman Wahabi' berhubung persoalan-persoalan yang dinyatakan sebelum ini, mengakibatkan rumusan mereka tentang Wahabi tersasar.
Ironinya, metodologi yang pincang akan menatijahkan rumusan dan dapatan yang 'tempang'.
Saya menyeru agar semua pihak berlaku adil terhadap kawan dan lawan, sesuai dengan semangat al-Quran yang menegah kita bersikap tidak adil disebabkan kebencian kita terhadap sesuatu pihak.
Adalah sesuatu yang sangat malang bagi umat Islam di Malaysia, jika kerana metodologi yang tempang ini, menyebabkan banyak pihak dilabel sebagai berpotensi menjadi pengganas.
Lebih malang lagi, jika disebabkan metodologi yang tempang ini, beberapa orang saudara seagama dari Tanah Arab dan Bumi Afrika, telah diusir keluar kerana menganut fahaman Wahabi yang dihukumkan sebagai boleh membawa kepada keganasan berdasarkan metodologi yang tempang tadi.
Kepada semua pihak, ikutilah metodologi yang betul dan bertaqwalah kepada Allah dalam membuat sesuatu keputusan.

Tuesday, 19 July 2011

Anjing & Khinzir berbulu kering tidak menajiskan? Pandangan Mazhab Syafie...

Seorang sahabat saya, meminta kepastian berhubung kewajipan menyamak sesuatu yang bersentuhan dengan anjing atau khinzir.

Adakah disyarat anjing/khinzir dan benda yang bersentuhan dengannya, salah satunya dalam keadaan BASAH, baru wajib menyamak?

Ertinya, jika kedua-duanya (anjing/khinzir dan benda yang bersentuhan dengannya) dalam keadaan KERING, maka benda yang bersentuhan dengannya itu, TIDAK menjadi najis dan TIDAK wajib disamak?
 
Melalui penelitian saya terhadap belasan kitab-kitab Feqh Syafie, hanya dua buah kitab sahaja yang memberi jawapan kepada persoalan di atas.

Pertama, ialah kitab al-Hawi al-Kabir, karangan Imam al-Mawardi, dan kedua, kitab Nihayah al-Muhtaj, tulisan al-Allamah Syaikh Ramli.

Najis dengan syarat 'basah'

Syaikh Ramli menyatakan dengan jelas, sesuatu yang bersentuhan dengan anjing atau khinzir, hanya menjadi najis jika SALAH SATU daripada kedua-duanya, dalam keadaan BASAH. Tidak kiralah samada yang basah itu badan anjing/khinzir, atau benda yang bersentuhan dengannya.

Sebagai contoh, anjing/khinzir yang bulunya KERING, bersentuhan dengan baju yang BASAH. Hukumnya, baju itu menjadi NAJIS. Ia wajib disamak dengan 7 kali basuhan, salah satunya air yang bercampur dengan tanah.

Atau anjing/khinzir yang bulunya BASAH, bersentuhan dengan baju yang KERING. Hukumnya, baju itu juga menjadi NAJIS dan wajib disamak.

Oleh itu, jika kedua-duanya (anjing dan benda yang bersentuhan dengannya) dalam keadaan KERING, maka benda yang bersentuhan dengannya, TIDAK dianggap menjadi najis. Justeru, ia tidak perlu disamak.

Sebagai contoh, baju yang KERING bersentuhan dengan anjing yang bulunya KERING. Hukumnya, baju tersebut TIDAK menjadi najis.  

Kenyataan di atas dirumuskan daripada kenyataan Syaikh Ramli yang berbunyi (Nihayatul Muhtaj, jld.2, ms.342) :

فإن تحقق مس الكلب له مع رطوبة من أحد الجانبين تنجس وإلا فلا

Terjemahan : "Jika dipastikan anjing [telah] bersentuhan dengannya (bekas air) yang disertai dengan 'KEBASAHAN' salah satu pihak (iaitu anjing atau bekas), maka ia (bekas) menjadi najis. Dan jika TIDAK [basah kedua-duanya], maka TIDAK [menjadi najis bekas tersebut]".

Kenyataan Imam Mawardi juga membawa makna yang sama dengan kenyataan di atas.

Beliau mencatatkan ( al-Hawi al-Kabir, jld.1, ms.641-642) :

لو ماس الكلب ثوبا رطبا أو ماس ببدنه الرطب ثوبا يابسا أو وطئ برطوبة رجله على أرض أو بساط كان كالولوغ في وجوب غسله سبعا فيهن مرة بالتراب .
Terjemahan : “Jika anjing menyentuh baju yang BASAH, atau ia menyentuh dengan badannya yang BASAH [akan] baju yang kering, atau ia memijak dengan kakinya yang BASAH [akan] tanah atau hamparan [yang KERING], maka [semua itu] adalah seperti [perbuatan anjing] menjilat dari segi kewajipan membasuhnya (iaitu benda yang disentuhnya) tujuh [kali] termasuk sekali [basuhan] dengan tanah".

Kenyatan Imam Mawardi ini jelas menunjukkan, sesuatu yang bersentuhan dengan badan anjing/khinzir, wajib disamak dengan tujuh kali basuhan, andainya salah satu daripada kedua-duanya (anjing/khinzir dan benda yang bersentuhan dengannya) dalam keadaan BASAH.

Sensitiviti masyarakat

Berdasarkan kenyataan dua imam besar Mazhab Syafie ini, boleh dinyatakan bahawa dalam Mazhab Syafie, menyentuh badan anjing/khinzir yang KERING, dengan tangan yang juga KERING, TIDAK menjadikan tangan itu najis.

Namun, oleh kerana masyarakat kita rata-rata beranggapan menyentuh anjing/khinzir menyebabkan anggota tubuh manusia yang menyentuhnya, menjadi najis walaupun kedua-duanya (anjing dan anggota tubuh) dalam keadaan kering, sayugia dielakkan menyentuhnya di hadapan mereka yang tidak memahami.

Wednesday, 6 July 2011

Gejala sosial : Mampukah Ilmu Sifat 20 menjadi benteng anak muda?

Semalam, 5 Julai 2011, saya menghadiri mesyuarat Panel Menangani Gejala Sosial. Mesyuarat bertempat di Dewan Syura, JAKIM, Putrajaya. Mesyuarat itu dianjur dan diketui JAKIM sendiri.

Semasa sesi perbincangan, pencelahan paling menarik ialah cerita seorang aktivis NGO. Aktivis bergelar datin ini memberi tumpuan khusus kepada banduan-banduan remaja. Beliau telah menjalankan banyak temuduga dengan ramai banduan remaja Islam.

Dapatan temuduga yang beliau lakukan itu, membuatkan saya terasa hiba. Dalam masa sama, ia mendedahkan kepincangan Pendidikan Islam kita. Samada pendidikan formal Islam atau pendidikan tidak formal di masjid, surau atau kelas-kelas pengajian.

Entah mengapa, saya terkedu bila beliau mendedahkan dapatan temuduga beliau itu.

Kejutan

"Melalui temuduga saya dengan banduan-banduan remaja di penjara-penjara di Malaysia, kebanyakkan mereka tidak ada masalah membaca Asma'ul Husna. Mereka boleh mengalunkan zikir munajat...Tapi, bila ditanya tentang akidah, mereka ZERO", dedah aktivis itu. Datin Fauziah namanya.

Saya terkedu. Sedih. Hiba.

Seakan rasa terpukul dengan pendedahan itu memandangkan saya juga berlatar belakangkan pengajian Islam dan digelar 'ustaz'!

Saya segera teringat kisah seorang gadis Melayu Islam yang murtad tidak lama dahulu. Meninggalkan Islam dan memilih Hindu sebagai agama. Seingat saya, gadis tersebut-seperti yang diberitahu ayahnya sendiri-menghafal surah Yasin!

Saya juga segera teringat ceramah-ceramah agama di televisyen. Kebanyakkannya berpusar sekitar tazkirah berkenaan fadhail, etika, adab-adab dalam Islam, akhlak dan persoalan hukum hakam.

Persoalan akidah? Sangat jarang diperkatakan.

Dapatan kajian aktivis ini memberi satu mesej jelas. Iaitu kepentingan akidah kepada anak-anak muda. Ke'zero'an akidah ini mengakibatkan mereka kehilangan daya tahan berhadapan dengan godaan dan gelojak nafsu.

Para ustaz di luar sana, perlu mengambil serius mesej ini.

Perkukuhkan akidah umat Islam terutama muda-mudi Islam. Tekankan soal akidah dalam pengajaran. Bicarakan tentang akidah secara lebih meluas dan konsisten.

Akidah bermanhaj al-Quran vs Ilmu Kalam

Setelah mesej ini diterima, timbul persoalan penting. Ia berhubung bentuk pengajaran akidah yang hendak disampaikan kepada masyarakat, khususnya anak-anak muda kita.

Mari kita rujuk kitab Ma'alim Fi al-Tariq karya 'syahid' yang hidup, Syed Qutb rahimahullah.

Al-Syahid menjelaskan, akidah yang kita perlukan ialah akidah قبل الخلاف. Iaitu akidah yang suci, bersih dan jernih yang menjadi santapan rohani generasi sahabat. Iaitu akidah yang belum diresapi perselisihan, perdebatan dan unsur-unsur asing.

Inilah akidah yang diperlukan. Akidah seperti inilah yang menjadi benteng yang kukuh bagi umat Islam dari segala tribulasi dan godaan.

Para asatizah dan pendakwah perlu bangkit bagi menyebarkan akidah قبل الخلاف ini kepada masyarakat. Bukannya akidah yang penuh dengan perdebatan dan perselisihan.

Akidah seperti ini hanya akan mempertajamkan perselisihan pendapat di kalangan umat Islam. Bukannya mempertajamkan keimanan, meneguhkan keyakinan dan mengemaskan pendirian.

Masyarakat terbanyak juga tidak memerlukan akidah yang bertunjangkan falsafah dan logik akal. Akidah seperti ini hanya bermain-main di 'halaman' akal, tetapi tidak turun ke jiwa dan menyerap ke kalbu untuk membentuk keperibadian dan keyakinan yang teguh.

Akidah yang diperlukan oleh umat Islam ialah akidah قبل الخلاف! Akidah yang bermanhajkan al-Quran!

Namun, ini tidak bermakna kita menolak ilmu akidah yang diresapi ilmu falsafah dan mantiq. Kita menerimanya. Tapi bagi kegunaan menangkis keraguan terhadap akidah Islam. Atau menjawab tuduhan musuh terhadap akidah Islam. Bukannya untuk menjadi bahan pengajaran seperti yang berlaku sekarang dalam masyarakat kita.

Untuk pengajaran akidah kepada masyarakat, kita tidak perlukan ilmu akidah yang dicemari perselisihan dan diresapi falsafah dan mantiq itu.

Kita perlukan akidah قبل الخلاف.

Akidah bermanhajkan al-Quran!

Benarlah kata-kata Syaikh Sa'id Ramadhan al-Buti dalam Kubra al-Yaqiniyyat al-Kauniyyah, "kami menasihatkan kepada orang seperti ini (orang-orang yang terpacak kukuh dalam hatinya teras-teras iman kepada Allah) supaya tidak mengsia-siakan waktunya  untuk memerhati perbincangan-perbincangan akliah (dalam ilmu kalam ini)...kecuali jika ia memerlukannya bagi membimbing dan mengajar orang lain" (hlm.19, Beirut : Dar al-Fikr al-Mu'asir).