Thursday, 18 October 2012

Qurban atas nama syarikat : Satu diskusi dan analisis pandangan


Seorang sahabat saya, bertanya tentang sebuah syarikat yang mahu melakukan ibadat qurban sempena Aidil Adha.

Bagi tujuan ini, satu budjet khusus dikeluarkan syarikat tersebut.

Kesan daripada itu, qurban akan dilaksanakan atas nama syarikat. Bukannya atas nama individu.

Dari segi hukum, adakah amalan ini dibolehkan?

Kaedah mantiq

Bagi menjawab persoalan ini, perlu ditentukan terlebih dahulu hakikat atau sifat sebenar amalan ‘qurban atas nama syarikat’ ini.

Ulama mantiq ada berkata الحكم على الشيء فرع عن تصوره.

Maksudnya, penentuan hukum sesuatu perkara, adalah satu cabang daripada tasawwur tentangnya.

Ini bermakna, tasawwur atau gambaran yang jelas tentang sesuatu perkara, adalah asas. Manakala ‘proses penentuan hukum’ sesuatu perkara tadi, adalah cabang kepada asas yang dinyatakan.

Dalam erti kata lain, proses penentuan hukum bagi sesuatu perkara, tidak dapat dilakukan, selagi gambaran yang jelas tentangnya tidak diperolehi.

Realitinya, ‘qurban atas nama syarikat’, sebenarnya adalah amalan berkongsi membeli haiwan untuk diqurbankan.

Hukum feqh menjelaskan, berkongsi membeli haiwan dibolehkan jika ia adalah lembu, kerbau atau unta. Perkongsian ini harus, jika ia hanya melibatkan beberapa individu yang tidak melebihi 7 orang.

Adapun kambing, perkongsian ini tidak dibenarkan. Kambing hanya boleh diqurbankan oleh seorang individu.

Dalilnya ialah hadis yang direkodkan  oleh Imam Muslim (no.hadis : 1318) yang berbunyi :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ : نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ

Terjemahan : Daripada Jabir bin Abdillah r.a, beliau berkata, “kami menyembelih bersama Rasulullah s.a.w pada tahun [berlakunya perjanjian] Hudaybiyyah seekor untuk tujuh [orang] dan seekor lembu [juga] untuk tujuh [orang].

Rumusan

Oleh demikian, dapat dirumuskan seperti berikut :

1. Jika syarikat terbabit dimiliki oleh seorang, atau beberapa individu yang tidak melebihi 7 orang, maka harus melakukan korban di atas nama syarikat, dengan menggunakan duit syarikat.

2. Jika syarikat tersebut dimiliki oleh beberapa individu melebihi 7 orang, maka tidak boleh dilakukan qurban dengan menggunakan duit syarikat. Ini kerana, perkongsian dalam melakukan korban, tidak boleh melebihi 7 orang.

Rumusan ini dikuatkan lagi oleh fatwa pakar rujuk laman web islamqa.com.

Fatwa tersebut dikeluarkan bagi menjawab soalan tentang keharusan membeli haiwan untuk diqurbankan, dengan menggunakan wang dari tabung keluarga.

Iaitu tabung yang diwujudkan hasil sumbangan beberapa orang ahli keluarga.

Dalam fatwanya, pakar rujuk laman tersebut menyatakan ketidakharusan membeli haiwan qurban menggunakan wang tabung keluarga, jika haiwan yang dibeli itu, adalah kambing.

Walau bagaimana pun, jika tabung itu wujud hasil sumbangan 7 orang atau kurang, maka boleh digunakan wang tabung tersebut bagi membeli lembu, kerbau atau unta untuk diqurbankan.

Teks fatwa tersebut seperti berikut :

السوال : نحن إخوة نعيش في بيت واحد ولدينا ما يسمى بصندوق العائلة، حيث نشترك في مصاريف البيت. فإذا جاء وقت الأضحية فهل نشتري الأضحية من صندوق العائلة أم يشتري كل واحد منا أضحية...؟ الإجابــة : فإن كان المقصود بقولك: فهل نشتري الأضحية من صندوق العائلة. أنكم تشترونها من الصندوق وتشتركون فيها. فالجواب أنه لا يصح الاشتراك في الأضحية إذا كانت من الغنم...ولكم أن تشتركوا في الأضحية من الإبل أو البقر...فإذا كنتم سبعة فأقل فلكم أن تشتروا بمال صندوق العائلة أضحية من الإبل أو البقر وتجزئ عنكم.

Terjemahan :

Soalan : Kami adik beradik tinggal dalam satu rumah dan kami memiliki apa yang dinamakan ‘tabung keluarga’dimana kami berkongsi dalam perbelanjaan [keperluan] rumah...

Apabila tiba waktu qurban, maka [bolehkah] kami membeli haiwan qurban [dengan wang] dari tabung keluarga, atau setiap daripada kami [perlu] membeli haiwan qurban [masing-masing]?...

Jawapan :Jika dimaksudkan dengan kata-kata anda ‘adakah kami [boleh] membeli haiwan qurban [dengan wang] dari tabung keluarga’ bahawa kamu [semua] membelinya (haiwan qurban) [dengan wang] dari tabung [keluarga tersebut], dan kamu berkongsi haiwan qurban tersebut, maka jawab [nya] bahawa tidak sah berkongsi haiwan qurban jika ia adalah kambing…

[Tetapi] kamu boleh berkongsi haiwan qurban [yang terdiri] daripada unta atau lembu…

Maka, jika [jumlah] kamu semua [adalah] tujuh [orang] atau kurang, maka kamu boleh membeli dengan wang tabung keluarga, haiwan qurban samada unta atau lembu, dan ia (lembu atau unta) memadai [bagi mewujudkan qurban] bagi kamu.

Munaqasyah

Ringkasnya, qurban yang dilakukan dengan menggunakan duit syarikat, dan dilaksanakan atas nama syarikat, dibolehkan dengan syarat yang dinyatakan di atas (no.1&2)

Zahirnya, ‘melakukan qurban di atas nama syarikat’, bukanlah satu masalah. Ia juga bukan faktor yang menjadikan qurban, tidak sah.

Ini kerana, ‘qurban yang dilakukan di atas nama syarikat’, dilaksanakan bukan dengan niat ‘berqurban untuk bangunan, atau pejabat operasi syarikat’ tersebut, seperti yang difahami sesetengah pihak.

Sebaliknya, qurban dilakukan untuk manusia yang bernaung, atau mengendalikan syarikat itu.

Tambahan pula, tiada sesiapa yang melakukan korban atas nama syarikat, dengan qasad ‘berqurban untuk bangunan atau tempat syarikat itu beroperasi’. Yang diqasadkan ialah melakukan qurban untuk manusia yang bernaung atau menggerakkan syarikat tersebut.

Justeru, yang perlu diambil kira ialah qasad di sebalik ‘qurban di atas nama syarikat’ itu. Ini sejajar dengan kaedah feqh yang menyatakan :

الأمور بمقاصدها

Terjemahan : Semua perkara dikira berdasarkan maqasidnya (tujuan dan qasad) .

Jelasnya, dalam kes ‘qurban atas nama syarikat’, soal ‘melakukan qurban untuk organisasi bukan manusia’, tidak berbangkit dan tidak wujud.

Melakukan sesuatu bagi objek yang bukan manusia, hanya tergambar dalam upacara pemujaan. Seperti menyembelih haiwan untuk berhala, busut, tempat-tempat yang dipercayai berpenunggu dan sebagainya.

Oleh itu, mana-mana syarikat boleh melakukan qurban di atas nama syarikat.

Tidak perlulah haiwan qurban yang dibeli dengan budjet syarikat, dihadiahkan kepada salah seorang kakitangannya, agar qurban dilakukan di atas nama kakitangan berkenaan.

Ini kerana, ‘berqurban di atas nama syarikat’, tidak mewujudkan apa yang dinamakan ‘qurban untuk organisasi bukan manusia’, yang dianggap sebagai faktor yang menyebabkan qurban tersebut, tidak sah.

Sesuatu yang tidak wujud, tidak perlu dielakkan.

Tambahan pula, tindakan menghadiahkan haiwan qurban kepada seseorang individu untuk diqurbankan di atas namanya, menimbulkan persoalan.

Iaitu, apakah ia benar-benar satu ‘hadiah’? Atau ia pada zahirnya sahaja berbentuk hadiah, tetapi hakikatnya adalah wakalah, iaitu mewakilkan seseorang melakukan sesuatu.

Ini kerana, individu berkenaan tidak memiliki apa-apa hak ke atas haiwan qurban yang ‘dihadiahkan’ kepadanya itu. Ini kerana, mahu tidak mahu, dia terpaksa menyembelih haiwan tersebut dengan niat qurban.

Jika haiwan tersebut benar-benar satu hadiah, tentu dia boleh untuk tidak menyembelihnya, samada menjual atau memeliharanya.

Dalam konteks akad, yang diambil kira ialah qasad dan niat, bukannya lafaz yang digunakan. Hal ini dinyatakan oleh kaedah feqh, iaitu :

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني

Terjemahan : Yang diambil kira dalam akad ialah maksud dan pengertian, bukannya lafaz dan binaan (kerangka luaran akad)

Bagi menjawab persoalan ini, hukum hibah atau hadiah bersyarat, perlu dirujuk.

Qurban sama dengan sedekah

Melakukan qurban di atas nama syarikat sebenarnya sama dengan bersedekah atas nama syarikat, atau bersedekah kepada syarikat tertentu.

Sedekah di atas nama syarikat adalah sedekah yang dilakukan oleh manusia.

Demikian juga sedekah yang diberikan kepada syarikat tertentu.Ia juga sedekah kepada manusia yang mengendalikan syarikat itu atau semua orang yang bernaung di bawahya. Ia bukan sedekah kepada bangunan atau pejabat tempat syarikat itu beroperasi.

Persoalan berkaitan

Berhubung persoalan ini, berbangkit satu lagi persoalan. Iaitu hukum melakukan qurban menggunakan duit tabung masjid.

Walau bagaimana pun, disebabkan belum menemui jawapan yang pasti, saya tawaqquf dulu dalam soal ini.

Sikap tawaqquf ini diambil kerana mengambil kira pandangan fuqaha’ mazhab Syafie yang mengharuskan ketua negara melakukan qurban dengan menggunakan wang Baitul Mal. Iaitu qurban yang dilakukan untuk seluruh rakyat.

Saya tidak pasti, samada pengerusi atau ahli jawatankuasa masjid, boleh dikiaskan dengan ketua negara.

Dari satu segi, terdapat persamaan antara kedua-duanya. Iaitu dari segi ‘penguasaan terhadap wang di bawah jagaan masing-masing’.

Jika ketua negara berkuasa ke atas Baitul Mal, pengerusi atau ahli jawatankuasa masjid pula, berkuasa ke atas tabung masjid.

Jika ketua negara boleh melakukan qurban menggunakan wang Baitul Mal, adakah pengerusi atau ahli jawatankuasa masjid juga, boleh melakukan qurban menggunakan duit tabung masjid?

Persoalannya ini saya tawaqquf dahulu, dengan harapan para ilmuan melontarkan idea dan pandangan masing-masing.

Wallahu a’lam.

No comments:

Post a Comment