Wednesday, 1 February 2012

Ibadat tidak sah disebabkan jahil. Wajibkah diqadha?


Seorang rakan FB saya bertanya satu soalan. Iaitu, berkenaan orang yang jahil tentang hukum hakam ibadat.

Bagaimana pun, individu ini tetap melaksanakan ibadat-ibadat fardhu. Kemudian, individu ini menyedari, rupa-rupanya, ibadat yang dilakukannya selama ini, adalah tidak sah.

Soalnya, wajibkah dia mengqadha semua ibadat yang tidak sah itu (disebabkan jahil hukum hakam agama)?

Hadis Nabi

Alhamdulillah, jawapan kepada persoalan ini, terkandung dalam sebuah hadis Nabi SAW.
Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Hurayrah r.a. Ia direkodkan oleh Bukhari, Muslim dan lain-lain.

Hadis itu berbunyi :

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلم دخل المسجدَ فدخل رجلٌ، فصلَّى فسلَّم على النبي صلى الله عليه وسلَّم فرَدَّ وقال : "ارْجِعْ فَصَلِّ فإنَّك لم تُصَلِّ". فرجع يُصلِّي كما صلَّى، ثم جاء فسلَّم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : "ارجع فصل فإنك لم تصل" ثلاثا، فقال : "والذي بَعَثَك بالحق ما أُحْسِنُ غيرَه فعلِّمْني"، فقال : "إذا قُمْتَ إلى الصلاة فكَبِّرْ ثم اقرَأْ ما تَيَسِّرَ معك من القرآن، ثم ارْكَعْ حتى تطمئَنَّ راكعا، ثم ارْفَعْ حتى تعدِلَ قائما، ثم اسْجُدْ حتى تطمئنَّ ساجدا، ثم ارْفَعْ حتى تطمئنَّ جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلَّها".

Terjemahan : Daripada Abu Hurayrah r.a, [beliau menceritakan] bahawa [pada suatu hari] Rasulullah s.a.w masuk ke dalam masjid.

Kemudian, seorang lelaki masuk [ke dalam masjid], lalu bersolat dan memberi salam kepada Nabi SAW [setelah selesai bersolat].

Baginda SAW menjawab [salamnya] dan bersabda, "pergi [semula ke tempat solat] dan bersolatlah [sekali lagi] kerana kamu belum [lagi] bersolat". Lantas, dia kembali [melakukan] solat sebagaimana dia solat [sebelumnya].

Kemudian, [setelah selesai solat] dia datang [semula], lalu memberi salam kepada Nabi SAW. Lantas Baginda SAW bersabda, "pergi [semula ke tempat solat] dan bersolatlah [sekali lagi] kerana kamu belum [lagi] bersolat" [Baginda SAW berkata sedemikian sebanyak] tiga kali.

Lalu dia berkata, "demi [Allah] yang mengutuskanmu dengan kebenaran, aku tidak pandai melakukan selainnya, maka ajarkanlah aku [cara solat yang betul]".

Lantas Baginda SAW bersabda, "apabila kamu [telah] berdiri [untuk melakukan] solat, maka bertakbirlah. Kemudian, bacalah apa yang kamu mampu daripada [ayat-ayat] al-Quran. Kemudian, rukuklah sehingga kamu bertama'ninah dalam rukuk.

Kemudian, angkatlah [kepala kamu] sehingga [badan] kamu berdiri dengan lurus. Kemudian, sujudlah sehingga kamu tama'ninah dalam sujud. Kemudian, angkatlah [kepala kamu] sehingga kamu tama'ninah dalam keadaan duduk [antara dua sujud].

Lakukanlah [yang demikian] itu dalam keseluruhan solat kamu".

Pengajaran hadis

Hadis di atas memperihalkan tentang seorang lelaki yang jahil tentang hukum hakam solat. Akibatnya, solat yang dilakukannya tidak sah.

Justeru, Nabi SAW mengajarkannya cara solat yang betul. Kemudian, memerintahkannya mengulangi semula (mengqadha) solatnya, mengikut cara yang telah diajar Baginda SAW.

Hadis ini menjadi dalil bahawa seseorang yang melakukan sesuatu ibadat fardhu, yang tidak sah menurut neraca syarak-disebabkan kejahilan tentang hukum hakam-wajib mengqadhanya. Iaitu setelah diketahui ketidaksahan ibadat yang dilakukan itu.

Dalam erti kata lain, kejahilan tentang hukum hakam ibadat, tidak menggugurkan kewajipan mengqadha sesuatu ibadat, yang diketahui tidak sah pada neraca syarak.

Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari menukilkan daripada al-Qadhi 'Iyadh sebagai berkata :

قال عياض : فيه أن أفعال الجاهل في العبادة على غير علم لا تجزئ

Terjemahan : Berkata [al-Qadhi] 'Iyadh, di dalamnya (hadis di atas) [terkandung pengertian] bahawa perbuatan-perbuatan orang jahil [tentang hukum hakam syarak] dalam [mengerjakan] ibadat tanpa [panduan] ilmu, tidak menggugurkan kewajipan [melakukan ibadat tersebut daripada tanggungjawabnya].

Makna الإجزاء  yang disebutkan oleh al-Qadhi 'Iyadh di atas boleh dirujuk di sini : www.elazhar)

Kenyataan al-Qadhi 'Iyadh ini bermaksud, kewajipan melaksanakan sesuatu ibadat fardhu, hanya dianggap gugur apabila ia dilaksanakan sejajar dengan hukum hakam syarak.

 Hadis ini juga menjadi dalil bagi kewajipan mengqadha solat, atau ibadat-ibadat fardhu lain, ke atas sesiapa jua yang mengabaikan rukun-rukun dan syarat-syarat sah ibadat yang dilakukan. Samada disebabkan lupa atau sengaja.

Ini dinyatakan oleh al-Hafiz Ibnu Hajar ketika menghuraikan hadis di atas. Beliau mencatatkan dalam Fathul Bari :

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم وجوب الإعادة على من أخل بشيء من واجبات الصلاة

Terjemahan : Di dalam hadis ini [terdapat] pengertian-pengertian selain [daripada] apa yang [disebutkan] sebelum ini, [iaitu] kewajipan mengulangi [solat] ke atas sesiapa yang mengabaikan mana-mana kewajipan [dalam] solat.

Elak qadha dengan taqlid

Walau bagaimana pun, kewajipan qadha ini menjadi kemestian, jika ibadat yang dilakukan semasa jahil itu, tidak sah mengikut mazhabnya dan juga mazhab-mazhab lain.

Oleh itu, jika ibadat yang dilakukannya itu, tidak sah mengikut mazhabnya, tetapi sah pada mana-mana mazhab yang muktabar, maka, qadha bukanlah satu kemestian ke atasnya.

Dalam keadaan ini, individu ini boleh bertaqlid kepada mazhab lain yang mengatakan ibadatnya itu adalah sah. Dengan berbuat demikian, dia tidak perlu mengqadhakan ibadatnya yang tidak sah menurut mazhabnya itu.

Ini dinyatakan sendiri oleh sesetengah ulama mazhab Syafie, iaitu Imam Abdul Rahman Ibn Ziyad (masyhur dengan Ibn Ziyad).

Beliau menyatakan :

إن العامي إذا وافق فعلُه مذهبَ إمام من الأئمة الذين يجوز تقليدُهم صحَّ وإن لم يقلِّدْه

Terjemahan : Semua orang awam, apabila perbuatannya sejajar dengan mazhab mana-mana Imam yang harus [kita] bertaqlid dengan mereka, sah [perbuatannya itu dari segi syarak], meskipun dia (orang awam) tidak bertaqlid dengannya (mana-mana Imam).

(Rujuk : Al-Mawri, Muhammad bin Abdul Azim (1988), Al-Qaul al-Sadid Fi Ba'di Masa'il Ijtihad Wa al-Taqlid, cet.1, Dar al-Dakwah : Kuwait, ms.116).

Oleh itu, jika seseorang bermazhab Syafie, solat tanpa tama'ninah (sebagai contoh) kerana jahil (mazhab Syafie dan jumhur mengatakan tama'ninah dalam solat, adalah rukun solat), kemudian baru diketahui, bahawa solatnya itu tidak sah menurut mazhab Syafie, dia boleh bertaqlid dengan mazhab Hanafi yang mengatakan tama'ninah itu adalah sunat.

Dengan bertaqlid dengan mazhab Hanafi ini, individu tadi tidak perlu mengqadha solatnya yang tidak sah itu (menurut mazhab Syafie) yang disebabkan ketiadaan salah satu rukun solat, iaitu tama'ninah.

Bagi mengelakkan qadha dengan bertaklid kepada mazhab lain, perlulah dirujuk kepada mereka yang arif tentang mazhab-mazhab dalam Feqh Islam.

Dalam kitab-kitab Feqh dan Usul Feqh, bentuk taqlid yang dinyatakan ini, dikenali dengan nama التقليد بعد العمل.
Memang benar, ulama berselisih pandangan berhubung التقليد بعد العمل ini. Namun, pandangan Imam Ibnu Ziyad, ini dilihat sesuai untuk dipraktikkan oleh orang-orang yang ibadatnya tidak sah, disebabkan kejahilan.

Lebih-lebih lagi, jika ibadat yang dilakukan dalam keadaan jahil itu (yang sebenarnya tidak sah menurut mazhabnya), dilakukan dalam tempoh yang lama.

Mewajibkannya mengqadha ibadat-ibadatnya yang tidak sah menurut mazhabnya, yang mungkin dilakukan selama bertahun-tahun, dilihat bertentangan dengan keluasaan Feqh Islam dan kaedah dakwah.

Persoalan berbangkit

Di sini berbangkit satu soalan.

Iaitu, seseorang yang jahil, melakukan ibadat-ibadat fardhu, bertahun-tahun lamanya. Kemudian, baru diketahui, ibadat-ibadat fardhu yang dilakukan selama bertahun-tahun itu, tidak sah menurut mana-mana mazhab yang muktabar.

Dalam keadaan ini, menjadi kemestian ke atasnya, mengqadha ibadat-ibadat tersebut. Persoalan timbul, apabila dia lupa jumlah ibadat-ibadat yang tidak sah itu. Bagaimanakah dia mengqadha ibadat-ibadat tersebut?

Jawapan kepada persoalan ini, boleh ditinjau melalui perbahasan ulama berkenaan seseorang yang terluput sejumlah ibadat-ibadat wajib, tetapi lupa jumlahnya.

Berkenaan persoalan ini, Syaikh Ramli mencatatkan (Nihayatul Muhtaj, jil.3, ms.282) :

ومن عليه فوائت لا يعرف عددها قال القفال : يقضي ما تحقق تركه ، وقال القاضي الحسين : يقضي ما زاد على ما تحقق فعله وهو الأصح

Terjemahan : [Berkenaan] sesiapa yang menanggung beberapa ibadat yang terluput, [tetapi] tidak mengetahui jumlahnya, berkata al-Qaffal, dia [mesti] mengqadha apa yang dia pasti dia meninggalkannya.[Manakala] al-Qadhi Husain [pula] berkata, dia [mesti] mengqadha selebih daripada yang dia pasti dia melakukannya. Inilah [pendapat] yang paling sahih.

Menurut pendapat al-Qaffal, seseorang itu hanya wajib mengqadha ibadat, mengikut apa yang diyakininya. Jika dia meyakini bahawa dia telah meninggalkan solat sebagai contoh, sebanyak 10 fardhu, maka dia hanya wajib mengqadha 10 fardhu itu sahaja.

Manakala menurut pendapat Qadhi Husain pula, seseorang itu hendaklah menentukan jumlah solat yang dilakukannya.

Katakan, dia yakin, dalam bulan lepas, dia hanya menunaikan sebanyak 100 solat fardhu daripada 150 solat fardhu yang wajib ke atasnya. Maka, menjadi kewajipannya, mengqadhakan selebihnya yang berbaki, iaitu 50 solat.

Inilah huraian kepada pendapat dua tokoh tadi seperti yang dinyatakan dalam al-Majmu', jil.3 ms.72.

Justeru, berdasarkan pendapat yang paling sahih, ialah pendapat al-Qadhi Husain seperti yang dinyatakan Syaikh Ramli, orang yang tidak pasti jumlah solatnya yang tidak sah, hendaklah memastikan terlebih dahulu jumlah solatnya yang sah.

Sebagai contoh, dalam bulan lepas, dia yakin, hanya 100 solatnya yang sah. Maka, wajib ke atasnya, menggadha 50 solat lagi, bagi mengcukupkan 150 solat yang wajib ke atas setiap muslim dalam masa sebulan.

Kewajipan taubat

Setiap mukallaf, dikira berdosa jika tidak mempelajari hukum hakam tentang ibadat-ibadat fardhu. Ini kerana, menuntut ilmu berkenaan sah batal ibadat-ibadat fardhu, adalah fardhu ain.

Ini dinyatakan oleh Imam Nawawi (al-Majmu', jil.1, ms.24) :

باب أقسام العلم الشرعي هي ثلاثة: الاول فرض العين وهو تعلم المكلف مالا يتأدى الواجب الذى تعين عليه فعله الا به ككيفية الوضؤ والصلاة ونحوهما

Terjemahan : Bab [berkenaan] pembahagian ilmu syarak, iaitu ia [terbahagi kepada] tiga [bahagian], [bahagian] pertama : fardhu ain, iaitu [kewajipan] setiap mukallaf mempelajari apa (ilmu) yang tidak tertunai [perkara] wajib yang wajib ditunaikannya, melainkan dengannya. Seperti cara-cara berwuduk, solat dan seumpamanya.

Justeru, disamping mengqadha ibadat-ibadat wajib yang tidak sah yang dilakukan ketika jahil, seseorang itu wajib bertaubat di atas kecuaiannya menuntut ilmu.

Wallahu a'lam.

No comments:

Post a Comment