Sunday, 20 April 2014

Keramat wali dari jendela Wasatiyyah

Umumnya, saya (dan ramai orang) tidak kisah dengan pendirian mana-mana agamawan kita yang menolak cerita-cerita pelik, atau 'keramat' yang dinisbahkan kepada ulama, atau orang-orang soleh. Asalkan penolakan itu dibuat berpandukan manhaj yang betul.

Tapi, bila penolakan itu diasaskan atas manhaj yang tempang, penolakan itu adalah satu 'masalah'.

Yang dibicarakan di sini, ialah keramat orang-orang selepas kewafatan Nabi sallallahu 'alaihi wasallam. 

Ada pun keramat yang diceritakan Nabi sallallahu 'alaihi wasallam dalam hadis-hadis sahih, tiada agamawan (yang sejati) yang menolaknya.

Janggal

Adalah sangat janggal, bila keramat yang dikaitkan dengan seseorang individu soleh, ditolak atas dasar ianya tidak logik, dan bertentangan dengan akal.

Walhal, keramat itu sendiri-dari segi definisinya-adalah perkara luar biasa (atau mencarik adat) yang berlaku ke atas orang-orang soleh.

Lebih 'parah' lagi, jika ada yang menolak keramat seseorang yang terkenal dengan kewalian, atas dasar tiada nas khusus!

Bertitik tolak daripada 'manhaj logik' ini, dipertikaikan cerita seorang yang dikenali sebagai wali Allah, bersolat sebanyak 1000 rakaat dalam satu malam!

Cerita ini ditolak mentah-mentah, kerana setelah dihitung, satu malam tidak cukup untuk tunaikan solat sebanyak 1000 rakaat!

Tanpa sedar, manhaj ini menuntut agar dinafikan semua keramat, meski pun yang diriwayatkan secara mutawatir, seperti keramat Syaikh Abdul Qadir al-Jailani radhiyAllahu 'anhu seperti yang ditegaskan Imam Ibn Taimiyyah r.a.

Hal ini kerana kesemua keramat ini bercanggah dengan perkiraan logik, dan menyalahi hukum-hukum sebab dan akibat.

Manhaj wasatiy 

Lalu, apakah manhaj yang betul ketika berinteraksi dengan isu 'keramat' ini?

Sesuatu keramat yang dinukilkan, hendaklah dinilai dari segi periwayatannya.

Jika riwayatnya sahih, maka ia diterima, meski pun ia bercanggah dengan logik akal (kerana sememangnya keramat sesuatu yang bertentangan dengan perkiraan logik).

Menolak sesuatu keramat semata-mata kerana ia tidak logik, tanpa mengambil kira status periwayatannya (samada sahih atau dhaif), selain manhaj yang tidak tepat, ia juga dibimbangi bermakna selangkah mendekati manhaj Muktazilah!

Wallahu a'lam

No comments:

Post a Comment