Thursday, 4 August 2011

Rujukan 'kemesraan' Salaf dengan al-Quran di bulan Ramadhan

Ada seorang sahabat FB saya bertanyakan tentang rujukan catatan saya sebelum ini. Iaitu catatan berkenaan ‘kemesraan’ para salaf dengan al-Quran. Rujukan kepada catatan itu tidak sempat disertakan disebabkan kesuntukan masa.
Maklumat berkenaan kesungguhan para salaf dan para ulama dahulu kala membaca al-Quran, boleh didapati dalam sekurang-kurang 2 kategori karya.
Kategori pertama, kitab-kitab Hadis. Ia seperti Sunan Ibnu Majah, Sahih Bukhari dan Sunan Abu Daud. Maklumat boleh didapati dalam bab في كم يقرأ القرآن dalam kitab-kitab yang dinyatakan.
Dalam kitab hadis yang lain, seperti Sunan al-Darimi, ada satu bab bertajuk باب في ختم القرآن  .Di bawah bab ini beliau merekodkan tentang Said bin Jubair r.a iaitu :
عن سعيد بن جبير : انه كان يختم القرآن كل ليلتين
Terjemahan : Dari Sa’id bin Jubair [beliau menceritakan] bahawa beliau mengkhatam al-Quran setiap dua malam.
Dalam Syu’abul Iman karya Imam Bayhaqi pula disebutkan bahawa Ibnu Mas’ud r.a khatam al-Quran setiap 3 hari (jil.5, ms.188).
Manakala Abdullah bin Amru r.a pula pernah mengkhatam al-Quran setiap hari. Namun beliau ditegah berbuat demikian oleh Rasulullah s.a.w. Beliau menceritakan :
جمعت القرآن فقرأته كله في ليلة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أخشى أن يطول عليك الزمان، وأن تمل ، فاقرأه في شهر، فقلت: دعني أستمتع من قوتي وشبابي قال : فاقرأه في عشرة ، قلت : دعني أستمتع من قوتي وشبابي، قال: فاقرأه في سبع، قلت: دعني أستمتع من قوتي وشبابي فأبى.
Terjemahan : Aku telah menghafal al-Quran, lalu aku membacanya keseluruhannya dalam satu malam. Lantas Rasulullah s.a.w bersabda, “sesungguhnya aku bimbang lama kelamaan engkau akan jemu [membaca al-Quran].
Oleh itu bacalah ia (yakni khatamlah ia) dalam masa sebulan”. Aku berkata, “biarkanlah aku menikmati kekuatan[tubuhku] dan [usia] mudaku [dengan membaca al-Quran]”. Nabi s.a.w menjawab, “oleh itu bacalah ia (yakni khatamlah ia) dalam [masa] sepuluh [hari]”.
Aku berkata [lagi], “biarkanlah aku menikmati kekuatan [tubuhku] dan [usia] mudaku [dengan membaca al-Quran]”. Nabi s.a.w menjawab, “oleh itu bacalah ia (yakni khatamlah ia) dalam [masa] tujuh [hari]”.
Aku berkata, “biarkanlah aku menikmati kekuatan [tubuhku] dan [usia] mudaku [dengan membaca al-Quran], tapi Baginda enggan [mengizinkannya]”.
Hadis ini direkodkan oleh Ibnu Majah dalam Kitab كتاب إقامة الصلاة القرآن  bab  باب في كم يستحب يختم القرآن
Kategori kedua, kitab-kitab berkenaan al-Quran. Ia seperti al-Tibyan Fi Adab Hamalah al-Quran karya Imam Nawawi, Fadhail al-Quran karya al-Faryabi, Fadhail al-Quran karangan Ibnu Kathir dan fadhail al-Quran karya al-Qasim bin Salam.
Sebagi contoh disebutkan di dalam Fadhail al-Quran karya al-Faryabi, tentang seorang sahabat Nabi s.a.w iaitu Sa’ad bin al-Munzir al-Ansari yang mengkhatam al-Quran dalam masa tiga hari.
Di kalangan para sahabat dan tabi’in ada yang mengkhatamnya dalam masa 8, 7, atau 5 hari. Seperti Ubay bin Ka’ab (sekali khatam dalam masa 8 hari), Tamim al-Dari (sekali khatam dalam masa 7 hari) (Rujuk no. hadis : 121), Alqamah (sekali khatam dalam masa 5 hari).
Pernah juga beliau (Alqamah)mengkhatamnya dalam masa sehari, iaitu semasa berada di Mekah(Rujuk no. hadis 124).
Maklumat berkaitan juga boleh didapati Ihya Ulumiddin dalam Bab Adab al-Tilawah.
Gambaran keseluruhan tentang ‘keghairahan’ para salaf membaca al-Quran boleh dilihat dalam kenyataan Imam Nawawi r.a yang menyebut (al-Tibyan Fi Adab Hamalah al-Quran, jil.1, ms.59) :
عن بعض السلف رضي الله عنهم أنهم كانوا يختمون في كل شهرين ختمة واحدة وعن بعضهم في كل شهر ختمة * وعن بعضهم في كل عشر ليال ختمة * وعن بعضهم في كل ثمان ليال وعن الأكثرين في كل سبع ليال * وعن بعضهم في كل ست * وعن بعضهم في كل خمس * وعن بعضهم في كل أربع * وعن كثيرين في كل ثلاث * وعن بعضهم في كل ليلتين * وختم بعضهم في كل يوم وليلة ختمة * ومنهم من كان يختم في كل يوم وليلة ختمتين * ومنهم من كان يختم ثلاثا وختم بعضهم ثمان ختمات أربعا بالليل وأربعا بالنهار فمن الذين كانوا يختمون ختمة في الليل واليوم عثمان بن عفان رضي الله عنه وتميم الداري وسعيد بن جبير ومجاهد والشافعي وآخرون
Terjemahan : [Diriwayatkan] daripada sesetengah para Salaf r.a bahawa mereka mengkhatam [al-Quran] dalam setiap 2 bulan [sebanyak] sekali khatam. [Diriwayatkan] sebahagian [daripada] mereka [ada yang khatam al-Quran] dalam sebulan [sebanyak] sekali khatam. Sesetengah [daripada] mereka [ada yang khatam al-Quran] dalam [masa] setiap 10 malam.
Sesetengah mereka ada yang khatam setiap 8 malam. Kebanyakan mereka [mengkhatamnya] pada setiap 7 malam. Sesetengah mereka [khatam] setiap 6 [hari], sesetengah mereka [ada yang khatam] setiap 5 [hari]. Sesetengah mereka [ada yang khatam] setiap 4 [hari]. Dan ramai [yang khatam] setiap 3 [hari].
Sesetengah mereka [mengkhatamnya] setiap 2 malam. Sesetengah mereka pula khatam [dalam masa] sehari semalam[ sebanyak] sekali khatam. Di kalangan mereka [ada] yang khatam [dalam tempoh] sehari semalam [sebanyak] 2 kali khatam.
Ada juga yang khatam [sebanyak] 3 kali [sehari semalam]. Sesetengah mereka khatam sebanyak 8 kali [dalam masa sehari semalam iaitu] 4 [kali khatam] pada malam hari dan 4 [kali khatam] pada siangnya.
Diantara orang yang khatam [al-Quran sebanyak] sekali khatam [dalam masa] sehari semalam [ialah] Uthman bin Affan r.a, Tamim al-Dari r.a, Sa’id bin Jubair r.a, Mujahid r.a, Imam Syafie r.a dan lain-lain”.
Semoga Allah memberi kekuatan kepada kita semua mengikuti perilaku para Salaf radhiyallahu 'anhum. Amin.

No comments:

Post a Comment