Thursday, 9 October 2014

Qorban 'lembu BN' : Bicara kitab fekah
Ibadat qurban-seperti ibadat-ibadat yang lain-perlu disertai niat. Tanpa niat, qurban tidak sah.

Dalam budaya kita, kebiasaannya, yang menyembelih haiwan qurban, ialah orang lain (tukang sembelih), bukannya empunya haiwan qurban itu sendiri.

Persoalannya, adakah tukang sembelih PERLU memasang niat berqurban (bagi pihak empunya haiwan) ketika menyembelih? Atau, tukang sembelih TIDAK perlu berniat apa-apa, dan boleh hanya berpada dengan niat empunya haiwan?

Adakah ketika menyembelih, tukang sembelih PERLU TAHU bahawa haiwan yang disembelihnya itu, adalah haiwan yang mahu dijadikan qurban oleh empunyanya?

Ertinya, jika tukang sembelih tidak tahu hal itu, maka haiwan yang disembelihnya itu tidak dianggap sebagai qurban, meskipun empunyanya meniatkan sedemikian?

Kitab muktabar

Berdasarkan kitab-kitab fekah yang muktabar, dalam ibadat qurban, yang diperlukan hanyalah niat si empunya haiwan. 

Oleh itu, bila dia menyerahkan haiwan yang mahu diqurbankan itu kepada tukang sembelih, tukang sembelih tidak perlu lagi berniat melakukan qurban bagi pihak si empunya.

Tukang sembelih juga tidak disyaratkan mengetahui bahawa haiwan yang disembelihnya itu, adalah haiwan yang mahu dijadikan qurban oleh empunyanya.

Hal ini dinyatakan dengan jelas oleh kitab fekah berbahasa Melayu, Sabilal Muhtadeen.

Pengarangnya, al-Allamah Syaikh Arsyad al-Banjari rhm menyatakan :

"Seseorang boleh berwakil [kepada orang lain] untuk menyembelih korban, dan MEMADAI niat dari yang berwakil (empunya haiwan), dan tidak diperlukan lagi niat dari wakil (tukang sembelih). 

Syekh Islam berkata, sekalipun wakil (tukang sembelih) tidak tahu keadaan yang disembelihnya itu adalah korban, tidak mengapa...".

Rujuk Sabilal Muhtadeen (1987), PT Bina Ilmu : Surabaya, cet. pertama, edisi rumi, hlm.449. 

Perkataan dalam [ ] dan (  ) adalah tambahan dari penulis bagi tujuan penjelasan.

Wallahu a'lam.

No comments:

Post a Comment