Thursday, 16 October 2014

'Bumi ini bumi Melayu Islam' antara dua konteks, dua bahasa


(i)
Pernyataan 'bumi ini bumi Melayu Islam', adalah dimaklumi satu fakta sejarah. Dan, ia relevan diputar-tentunya dengan objektif yang murni-dalam konteks kaum bukan Melayu sebelum merdeka dan beberapa tahun selepasnya.

Memang mereka dilahirkan di tanah air masing-masing, kemudian berhijrah atau dibawa ke Tanah Melayu sebagai pendatang. Mereka tidak dilahirkan di sini, dan bukan 'orang sini'.

(ii)
Namun, dalam konteks bukan Melayu yang lahir di sini, juga ibu bapa mereka-bahkan mungkin datuk nenek mereka juga-dilahirkan di sini, kerelevanan pernyataan itu diputar kembali-biar pun bagi tujuan mempertegas hakikat tertentu-sangat kabur, dan sukar dicerap.

Bila masa berlalu, sehingga tiada lagi bukan Melayu berwarganegara Malaysia yang tidak dilahirkan di sini, dimana bumi ini adalah tanah tumpah darah kesemua mereka, di waktu itu, pernyataan 'bumi ini bumi Melayu Islam' akan semakin kehilangan tanah tempat berpijak, dan mungkin tidak lagi absah!

(iii)
Justeru demikianlah realiti pernyataan itu dalam konteks warganegara bukan Melayu masa kini, mengumandangkannya semula tidak lagi dilihat sebagai berniat murni-iaitu mempertegas hakikat sejarah atau identiti kenegaraan bumi Malaysia-tetapi ditanggapi sebagai satu serangan perkauman ke atas kaum bukan Melayu tertentu.

Lalu, adakah disebabkan perubahan konteks ini, maka orang-orang Melayu kehilangan hak untuk mengingatkan kaum lain akan hakikat sejarah, atau mempertegas identiti kenegaraan bumi bertuah ini? 

(iv)
Realitinya, hakikat sejarah berkaitan bukan Melayu di negara ini, dan identiti kenegaraan Malaysia, sebenarnya telah diolah dengan 'bahasa kenegaraan' yang harmoni, dan kemudiannya disimpan kemas dalam Perlembagaan Persekutuan, Kontrak Sosial dan juga Rukun Negara.

Keistimewaan orang Melayu, kedudukan Islam sebagai agama Persekutuan yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan, kesetiaan kepada raja yang tertera dalam Rukun Negara, adalah 'bahasa kenegaraan' yang memperihalkan tentang identiti kenegaraan bumi Malaysia. Di sebalik semua ini, tersimpan cerita-cerita sejarah Malaysia yang dimaklumi semua.

(v)
Pejuang-pejuang Melayu oleh itu, perlu menyedari perubahan zaman ini, lalu menganjak wacana mereka perihal identiti kenegaraan Malaysia dan fakta sejarah berkaitan bukan Melayu, daripada 'bahasa sejarah' yang kian hilang keabsahannya, kepada 'bahasa kenegaraan' yang harmoni dan diterima semua pihak.

Wallahu a'lam.

No comments:

Post a Comment