Friday, 2 March 2012

Penangan perniagaan ‘atas angin’ dan riba ke atas ekonomi Amerika


Tom  tinggal di sebuah rumah sewa bersama keluarganya. Sewanya 700 USD sebulan. Seperti kebiasaan, gajinya akan habis sebelum hujung bulan.

Tom memang mengimpikan sebuah rumah sendiri. Beliau mahu ‘bebas’ daripada rumah sewanya sekarang.

Suatu hari, Tom sangat terkejut bila mendengar berita tentang Jerry, rakan sekerjanya. Tom terkejut bukan kepalang bila mendapat tahu Jerry telah membeli sebuah rumah secara ansuran!

Yang menyebabkan Tom terkejut ialah gajinya sama banyak dengan gaji Jerry. Apa tidak terkejutnya, dengan gaji sekarang, mereka berdua tidak mampu membeli kereta terpakai secara ansuran, apatah lagi membeli rumah!

Tom sudah tidak mampu membendung rasa terkejutnya. Dia terus bertanya Jerry.

‘Suhu’ terkejut Tom makin meningkat bila Jerry memberitahunya,bahawa dia juga boleh membeli rumah sepertinya.

Jerry memberikan Tom nombor telefon agensi hartanah yang menguruskan pembelian rumahnya.
Sebenarnya, Tom tidak mempercayai kata-kata Jerry. Namun, keinginan memiliki rumah yang membuak, menyebabkannya tidak dapat tidur malam itu.

Keesokan harinya, perkara pertama yang dilakukan Tom ialah menelefon agensi hartanah tersebut untuk memastikan kesahihan kata-kata Jerry.

Tom begitu terkejut dengan layanan bersungguh-sungguh Mary, pegawai wanita agensi tersebut.

Mary juga menjemput Tom dan isterinya melawat pejabatnya secepat mungkin. Mary  memberitahu Tom, dia tidak layak mendapat pinjaman daripada mana-mana bank kerana pendapatannya rendah.

Disamping itu, dia juga tidak memiliki sebarang aset yang boleh dicagar bagi mendapat pinjaman. Tetapi, kata Mary, dia akan menolong Tom mendapatkan pinjaman, tetapi dengan kadar faedah yang tinggi.

Oleh kerana Mary dan agensinya suka ‘membantu’ golongan berpendapatan rendah seperti Tom, maka dia akan menolong Tom dengan sepenuh hati. Caranya, Mary akan mengusahakan satu pinjaman ‘istimewa’ untuk Tom.

‘Istimewa’nya pinjaman ini ialah, kadar faedahnya rendah pada tahun-tahun pertama. Ini bagi membolehkah Tom mengukuhkan kedudukan kewangannya.

Itu semua tidak penting bagi Tom. Yang penting, bayaran bulanan tidak melebihi 700 USD sebulan, iaitu kadar sewa rumahnya sekarang.

Ringkas cerita, Tom membeli sebuah rumah secara ansuran. Bayaran bulanannya sama dengan bayaran sewa rumahnya dahulu, USD 700 sebulan.

Tom begitu gembira kerana dengan setiap bayaran bulanan, bermakna dia telah memiliki satu juzuk daripada rumah yang dibeli dengan ansuran itu. Pihak bank bersetuju mengenakan kadar faedah yang rendah ke atas Tom kerana ‘menyokong’ dasar ‘setiap warganegara sebuah rumah’ yang diambil kerajaan.

Tom bertambah gembira kerana harga rumahnya kian meningkat. Sekarang, harganya lebih tinggi daripada harga belian.

Dengan peningkatan harga ini, Tom sudah boleh menjual rumahnya dan mendapat keuntungan berganda. Tom bertambah yakin beliau boleh berbuat demikian apabila bertemu dengan anak saudaranya, John.

John memberitahu, memandangkan harga rumahnya meningkat sebanyak 10,000 USD, dia layak mendapat pinjaman bank sebanyak 30 ribu USD. Iaitu  dengan cara mencagarkan sebahagian daripada rumahnya.

John menambah, dia akan gunakan pinjaman yang diperolehinya untuk membaiki rumah dan bercuti di sebuah pulau. Selebihnya, akan digunakan untuk membuat bayaran pendahuluan bagi membeli kereta baru.

Undang-undang tidak lindungi orang tidak arif!

Malangnya, Tom dan rakannya, Jerry tidak membaca kontrak pinjaman dan satu syarat yang ditulis dihujung kertas.

Di situ ditulis satu perenggan, “kadar faedah yang dikenakan sentiasa berubah, bukannya tetap. Kadar ini adalah rendah pada tahun-tahun pertama, kemudian meningkat sedikit demi sedikit”.

Di situ juga terdapat satu lagi perenggan, “kadar faedah akan meningkat setiap kali bank pusat menaikkan kadar faedah”.

Terdapat satu lagi perenggan yang menyebut, “apabila peminjam lewat membuat bayaran bulanan dan sebarang bayaran lain, kadar faedah akan meningkat 3 kali ganda”.

Yang paling ‘penting’ sekali ialah perenggan yang menyebut, “bayaran bulanan bagi tiga tahun pertama dikira sebagai bayaran kepada faedah yang dikenakan kepada peminjam”.

Ini bermakna, bayaran tersebut bukannya dikira bayaran ansuran rumah. Bayaran ansuran bulanan hanya dikira sebagai bayaran rumah selepas tiga tahun.

Selepas beberapa bulan, bank pusat menaikkan kadar faedah. Kadar faedah yang dikenakan ke atas Tom turut meningkat sebagaimana yang tertulis dalam akad.

Ini menyebabkan kadar bayaran ansuran bulanan rumah Tom turut meningkat. Kemudian, meningkat sekali lagi selepas berlalunya satu tahun sebagaimana yang tertulis dalam perjanjian.

Apabila ansuran bulanan meningkat kepada 950 USD sebulan, Tom mulai terlewat menjelaskan ansuran bulanan. 

Ini menyebabkan ansuran bulanan meningkat dengan sendirinya menjadi 1200 USD sebulan.
Oleh kerana Tom tidak mampu membayarnya, maka denda lewat bayar dan kadar faedah bertimbun-timbun di atas bahunya.

Sekarang, Tom mesti memilih satu antara dua, memberi makan kepada tanggungannya, ataupun membayar ansuran bulanan sebanyak USD 1200 sebulan.

Tom tiada pilihan melainkan memilih pilihan pertama. Maka, dia berhenti membayar ansuran bulanan kerana sudah tidak mampu.

Dalam masa sama, Tom mendapat tahu, Jerry telah pun dihalau dari rumahnya. Sekarang, Jerry menumpang di rumah ibunya.

Tom juga dapat tahu bahawa apa yang berlaku ke atasnya, turut berlaku ke atas ramai orang. Tom  memutuskan untuk terus kekal di rumahnya sehingalah polis datang menghalaunya.

Bank & bisnes ‘atas angin’

Ini pula cerita tentang bank yang memberi pinjaman kepada Tom dan yang sewaktu dengannya. Sepatutnya, bank hanya berpada dengan keuntungan yang diperolehinya daripada kadar faedah yang dibayar oleh Tom dan peminjam-peminjam lain.

Tetapi ini tidak berlaku.

Bank sebaliknya ‘menjual’ kepada para pelabur baki pinjaman yang belum dibayar(hutang peminjam dengan bank) dengan menukarkannya menjadi bon. 

Dalam jual beli bon tersebut, pihak bank mengenakan komisyen dan bayaran perkhidmatan ke atas pelabur-pelabur tersebut.

Ini bermakna, pihak bank berusaha mendapat sebanyak mungkin komisyen dan kemudiannya, memindahkan barang gadaian (rumah Tom dan para peminjam lain) kepada para pelabur.

Sekarang, para pelabur memiliki bon yang dicagar (dijamin/disokong) dengan hartanah (rumah).
Ini bermakna, jika Tom dan Jerry muflis, rumah mereka boleh dijual bagi mengukuhkan bon. Para pelabur ini pula mencagarkan bon-bon ini - atas dasar ianya aset- bagi mendapatkan hutang baru bagi membeli lebih banyak bon.

Ini bermakna, mereka menggunakan hutang bagi memperolehi lebih banyak hutang.

Satu lagi masalah ialah, pihak bank mengambil mudah sehinggakan membenarkan seseorang meminjam wang 30 kali ganda lebih banyak daripada nilai sebenar barang gadaian(cagaran).

Ringkas cerita,  Tom menganggap rumahnya sekarang adalah kekal miliknya. Bank pula beranggapan rumah itu miliknya. Pelabur pun begitu juga, menganggap rumah itu milik mereka kerana mereka memiliki bon.

Oleh kerana para pelabur tersebut mencagarkan bon bagi mendapatkan hutang baru, maka pihak bank yang memberi pinjaman beranggapan bahawa memang terdapat rumah di tempat sekian sekian, yang boleh menampung nilai bon tersebut.

Tetapi masalahnya, jumlah hutang yang diberikan 30  kali ganda lebih banyak daripada harga rumah.

Cerita belum berakhir

Nilai bon tidak sama.

Ada bon yang bernilai, dan ada yang langsung tidak berharga. Kedudukan bon-bon ini ditentukan oleh syarikat pentaksir bon.

Asas yang digunakan dalam menilai sesuatu bon itu ialah kemampuan peminjam membayar hutang.
Justeru, peminjam yang dipastikan dapat menjelaskan hutangnya, maka bon tersebut bernilai tinggi. Adapun bon yang tidak dapat dipastikan demikian, ia dianggap tidak bernilai.

Jadi, bagi mengatasi masalah ketiadaan nilai bon ini, maka pihak bank berusaha memperkukuhkan pusat-pusat pengeluar bon.

Caranya, pihak bank mencipta pelbagai bentuk insuran. Di mana melalui cara ini, pemegang bon (atau pembeli bon) perlu mendapatkan polisi insuran di syarikat insuran.

Ini bagi memastikan syarikat insuran dapat membayar harga bon jika bank ataupun pembeli rumah yang asal jatuh bankrap. Perkembangan ini menggalakkan para pelabur di seluruh dunia berlumba-lumba membeli lebih banyak bon.

Akhirnya, dengan sebab Tom, Jerry dan para peminjam lain telah berhenti membayar ansuran bulanan, bon-bon kehilangan nilainya.

Kejatuhan nilai bon-bon ini menyebabkan para pelabur yang membeli polisi di syarikat insuran, menuntut pampasan. Kejatuhan mendadak nilai bon dan jumlah pampasan yang terlalu tinggi mengakibatkan syarikat-syarikat insuran jatuh muflis.

Perkembangan yang berlaku memaksa pihak bank memperkecilkan risiko dengan cara mengurangkan pemberian pinjaman. Ini memberi kesan kepada banyak syarikat industri dan lain-lainnya yang memerlukan aliran tunai bagi membiayai kos pengurusan setiap hari.

Tanda-tanda kelembapan ekonomi semakin kelihatan, menyebabkan kerajaan  menambah aliran tunai  dengan cara menyuntik sejumlah wang yang sangat besar bagi mencergaskan ekonomi yang mula sesak nafas kerana ditekan oleh ‘hutang yang digunakan untuk melabur dalam sektor perhutangan’.

Benarlah, riba bukan elemen yang merancakkan ekonomi.

Terserlahlah keunggulan ekonomi Islam yang sejak dahulu lagi menegah penjualan burung di udara, ikan di air, buah yang masih putik di pokok...

No comments:

Post a Comment