Friday, 21 October 2011

Kepelikan dalam menyikapi HIMPUN

Perhimpunan Sejuta Umat (HIMPUN), bukanlah bertujuan membantah orang lain bersuara.

Justeru, HIMPUN tidak boleh disifatkan sama dengan tindakan gereja yang menyekat suara-suara para ilmuan.

Penyifatan HIMPUN sama dengan tindakan tidak bertamadun gereja itu, sangat keterlaluan dan jauh tersasar daripada realiti sebenar HIMPUN itu sendiri.

HIMPUN hanyalah satu usaha mewujudkan kesatuan suara dan sikap umat Islam bagi mendepani gejala pemurtadan. Ia bukan bagi membantah orang lain bersuara.

Ia juga bukan satu demonstarasi jalanan yang boleh disifatkan sebagai tindakan ‘menjerit di jalanan’. Lantas ia merupakan perhimpunan besar bagi membincangkan isu pemurtadan umat Islam.

Oleh itu, sangat jauh terpesong kefahaman pihak yang turut memahami HIMPUN sebagai satu usaha dakwah, yang sememangnya ditunjangi oleh- antara lain- hujjah dan dialog.

HIMPUN bukan satu gerakan mendakwah bukan Islam kepada Islam. Sebaliknya sekadar perhimpunan yang bertujuan membentuk kesatuan sikap dan suara di kalangan umat Islam.

Oleh itu, tidak releven-ketika kita memperkatakan tentang HIMPUN yang sedemikian sifatnya-dikemukakan ayat 125 dari surah al-Nahl yang bermaksud, “Serulah ke jalan Tuhanmu (wahai Muhammad) dengan hikmah dan mauizah hasanah (nasihat yang baik), dan berbahaslah dengan mereka dengan cara yang lebih baik”.

Hakikat dan kedudukan sebenar HIMPUN sangat jelas.

Justeru, sesuatu yang amat sukar untuk dimengerti, apabila ada pihak yang menanggapi HIMPUN sebagai ‘membantah orang lain bersuara’, ‘menjerit di jalanan’ atau satu usaha dakwah yang sewajarnya berteraskan hujah dan dialog, bukannya dengan cara berhimpun!

Ini berkaitan hakikat sebenar kedudukan HIMPUN yang sememangnya jelas.

Dalil keharusan berhimpun

Seperkara lagi yang berkaitan, ialah berkenaan kedudukan perbuatan berhimpun bagi tujuan yang diizinkan syarak, seperti menyatakan pandangan, pada pandangan Islam.

Realitinya, tindakan berhimpun bagi menyatakan sesuatu pandangan, bukan sesuatu yang asing dalam Islam. Ini memandangkan perbuatan berhimpun bagi tujuan yang dibenarkan syarak, termasuk menyatakan pandangan, dikelompokkan dalam kategori perkara-perkara harus.

Dalil keharusan berhimpun bagi tujuan yang diizinkan syarak, ialah ketiadaan dalil yang menegahnya.

Dalam konteks perkara-perkara yang dikategorikan sebagai adat (lawan kepada ibadat), ketiadaan dalil yang mengharamkannya, merupakan dalil keharusan perkara-perkara adat tadi.

Ini kerana hukum asal bagi semua perkara berkaitan adat, adalah harus. Oleh itu, ia hanya menjadi haram apabila terdapat dalil yang mengharamkannya.

Selagi tiada dalil yang mengharamkannya, maka ia kekal di atas hukumnya yang asal, iaitu harus.

Ini berdasarkan kaedah Feqh yang menyatakan :

الأصل في الأشياء الإباحة

Terjemahan : “Dasar [yang diguna pakai] berhubung perkara-perkara [adat] ialah [hukumnya] harus”.

Sehubungan itu, adalah menjadi satu kesalahan dari segi manhaj, jika ada pihak yang meminta supaya dikemukakan dalil yang mengharuskan berhimpun.

Justeru, tidak boleh dinafikan keharusan berhimpun bagi tujuan-tujuan baik, seperti menyatakan pandangan berhubung sesuatu isu.

Berbaki satu lagi persoalan, iaitu berkaitan kewajaran HIMPUN diadakan.

Kewajaran HIMPUN diadakan atau sebaliknya, adalah bergantung kepada pertimbangan masing-masing berasaskan pengetahuan tentang perkembangan semasa dan kefahaman tentang realiti masa kini.

Jika demikian keadaannya, maka bukan suatu yang pelik bila wujud perbezaan pendapat berhubung kewajaran HIMPUN diadakan. Sudah tentu ada pihak yang melihatnya sesuatu yang wajar. Dan sudah pasti ada pula yang melihat sebaliknya.

Oleh itu, jika ada pihak yang mahu mengetengahkan pendapat yang mengatakan HIMPUN sebagai tidak wajar, apa yang perlu dan boleh dilakukannya, ialah menyenaraikan fakta-fakta realiti semasa yang menunjukkan ketidakwajaran HIMPUN diadakan, bukannya dengan menyifatkan perhimpunan sebagai sesuatu yang tidak wujud dalam Islam.

No comments:

Post a Comment