Wednesday, 22 May 2013

Kenaikan gaji YB dari sudut pandang Siyasah Syar'iyyah

Ketua Menteri Sarawak
Ada tindakan Syaidina Umar r.a yang boleh dijadikan asas dalam menilai isu kenaikan gaji ahli-ahli Dewan Undangan Negeri (DUN) di sesetengah negeri.

Imam Ibnu Qudamah (bermazhab Hambali) menukilkan dalam karyanya, al-Mughni satu surat Syaidina Umar r.a kepada Syaidina Muaz Ibn Jabal r.a dan Syaidina Abi Ubaydah r.a. Kedua-duanya dihantar bertugas ke Syam.

Surat tersebut berbunyi (Al-Mughni, jld.9, hlm.37) :

أَنِ انْظُرُا رِجَالا مِنْ صَالِحِي مَنْ قِبَلِكُمْ فَاسْتَعْمِلُوهُمْ عَلَى الْقَضَاءِ وَأَوْسِعُوا عَلَيْهِمْ وَارْزُقُوهُمْ وَاكْفُوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ

Terjemahan : Hendaklah [kamu berdua] mencari [mana-mana] lelaki dari [kalangan] orang-orang yang baik, maka lantiklah mereka menjadi hakim dan mewahkan mereka, berikan mereka gaji dan cukupkanlah [keperluan] mereka dengan harta [milik] Allah (yakni harta Baitul Mal).

Dalam surat ini, Syaidina Umar r.a mengarahkan supaya para hakim dibayar gaji dalam kadar yang mewah, bukan hanya sekadar mencukupi atau sepadan dengan tugas-tugas kehakiman.

Ini bermakna, langkah 'menaikkan gaji penjawat awam' ke tahap mewah, pernah dilakukan dalam sejarah pentadbiran Islam.

Sehubungan itu, fakta ini perlu diambil kira ketika mengupas isu kenaikan berkali ganda gaji ahli-ahli DUN di negeri terbabit.

Walau bagaimana pun, bagi memberi penilaian yang tepat ke atas isu ini, persoalan maslahah dan mafsadah kenaikan gaji ini perlu diteliti.

Jika kenaikan gaji berlipat kali ganda ini boleh menyumbang kepada peningkatan produktiviti wakil-wakil rakyat, dan dalam masa sama, dapat mengurangkan gejala rasuah, langkah ini adalah sesuatu yang boleh dipertimbangkan.

Wallahu a'lam.

No comments:

Post a Comment