Tuesday, 11 September 2012

Perlukah perjuangan memperundangkan hudud?


Al-Fadhil Us. Dr. Khairuddin
Ada sesuatu yang menarik dalam tulisan terbaru al-Fadhil Ustaz Dr. Khairuddin Aman Razali. Tulisan Setiausaha Dewan Ulama PAS Pusat itu bertajuk ‘Hudud : Sila rujuk penegasan Presiden PAS’. Ia disiarkan Harakahdaily.net pada 6 September 2012.

Dalam tulisan tersebut, sahabat saya itu membekalkan satu maklumat baru tentang perjuangan PAS. Ia maklumat baru bagi individu seperti saya.

Beliau mencatatkan, perjuangan PAS dalam melaksanakan hukum hudud, merentasi dua peringkat.

Peringkat pertama ialah perjuangan memperundangkan hudud dalam Perlembagaan Persekutuan. Peringkat kedua pula, ialah perlaksanaan hudud itu sendiri. Iaitu setelah ia berjaya diperundangkan.

Maklumat baru di sini ialah kedudukan ‘memperundangkan hudud dalam perlembagaan negara’, sebagai salah satu perjuangan PAS. Bukan sekadar satu perjuangan. Lebih dari itu, ia satu perjuangan besar PAS!

Al-Fadhil sahabat seperjuangan saya itu menitipkan, “perjuangan untuk memperundangkan hudud dalam perlembagaan negeri dan negara, adalah perjuangan besar PAS apabila mendapat kuasa menerusi lunas demokrasi”.

Setelah perjuangan memperundangkan hudud ini berjaya, barulah perbincangan tentang perlaksanaanya akan dimulakan. Justeru, isu perlaksanaan hudud samada ia kondusif atau tidak, tidak berbangkit pada peringkat pertama perjuangan hudud ini.

Menyatakan hal ini, ustaz Khairuddin yang diketahui gigih berdakwah itu menegaskan, “adapun isu pelaksanaan  undang-undang jenayah Islam termasuk Hudud, sama ada kondusif atau pun tidak, boleh dilaksanakan atau tidak kerana berlaku syubhat-syubhat, ia adalah perbincangan selepas ia diperundangkan dalam perlembagaan dan bukan sekarang masa perbincangannya”.

Mengapa hudud?

Berhadapan maklumat baru ini, persoalan pertama yang menerpa, ialah “mengapa memperundangkan hudud diangkat menjadi satu perjuangan PAS yang besar?”.

Bukankah hudud hanya satu juzuk yang sangat kecil dalam Syariat Islam? Ini diakui sendiri oleh Presiden PAS, Datuk Seri Abdul Hadi. Beliau pernah mengatakan, hudud hanyalah mewakili 0.001% daripada keseluruhan Syariat Islam.

Hakikat ini boleh dilihat dengan jelas melalui pembahagian hukum hakam syarak yang dilakukan  para ulama. 

Syaikh Abdul Wahab Khalaf umpamanya, membahagikan hukum hakam yang dinyatakan al-Quran kepada tiga kategori induk. Iaitu Hukum Hakam Akidah, Hukum Hakam Akhlak dan Hukum Hakam Amali. Iaitu hukum hakam berkaitan tindak tanduk manusia.

Hukum Hakam Amali ini pula terbahagi kepada dua bahagian yang besar, iaitu Hukum Hakam Ibadat dan Hukum Hakam Muamalat (transaksi).

Sementara itu, hukum hakam Muamalat pula dipecahkan kepada 7 bahagian, iaitu Hukum Hakam Kekeluargaan, Hukum Hakam Madani (sivil), Hukum Hakam Jenayah (hudud, qisas dan takzir), Hukum Hakam Perundangan, Hukum Hakam Kenegaraan, Hukum Hakam Antarabangsa dan Hukum Hakam Ekonomi (Abdul Wahab Khalaf (1998), Ilmu Usul al-Feqh, Mansurah : Darul Kalimah, ms.34-35).

Pembahagian ini mempamerkan dengan jelas kedudukan hukum hudud sebagai salah satu juzuk daripada ‘binaan’ hukum hakam Islam yang besar, dan bukannya keseluruhan hukum hakam Islam itu sendiri.

‘Saiz’ hudud yang sangat kecil ini juga boleh dilihat melalui nisbah ayat-ayat al-Quran berkenaan hudud (10 ayat), berbanding jumlah keseluruhan ayat-ayat al-Quran (6,236 ayat). Iaitu 10 : 6,236.

Jika demikian, bukankah lebih tepat ‘memperundangkan Syariat Islam’, yang mencakupi segenap aspek kehidupan manusia itu, dijulang sebagai agenda perjuangan, bukannya mengangkat salah satu juzuknya yang sangat kecil, iaitu hudud sebagai perjuangan besar parti?

Kesan buruk

Penekanan berlebihan terhadap hudud sebenarnya adalah satu kepincangan!

Ini ditegaskan oleh Syaikh Yusuf al-Qaradhawi dalam karyanya, Fi Fiqh al-Awlawiyyat : Dirasah Jadeedah Fi Dhau’i al-Quran Wa al-Sunnah (2000) cet. pertama, Beirut : Muassasah al-Risalah.

Beliau mencatatkan (ms. 235) :

مما وقع فيه الخلل أن معظم العاملين في الحقل الإسلامي ـ وبخاصة المتحمسون منهم ـ أعطوا عناية كبرى لقضية ما أسموه "تطبيق الشريعة الإسلامية" يعنون الجانب القانوني من الشريعة، ولا سيما في العقوبات: أي الحدود والقصاص والتعازير.

Terjemahan : Sebahagian daripada kepincangan yang berlaku ialah, kebanyakan aktivis dalam arena Islam, terutamanya orang-orang yang bersemangat dari kalangan mereka, memberikan perhatian yang paling besar kepada apa yang mereka namakan ‘perlaksanaan Syariat Islam’, [dimana] yang mereka maksudkan [dengan Syariat Islam itu ialah] aspek undang-undang Syariat, terutamanya yang berkaitan hukuman iaitu hudud, qisas dan takzir”.

Selain ia suatu kepincangan, menurut Qaradhawi, ia juga memberi kesan buruk kepada pemikiran Islam, gerak kerja Islam dan pemikiran orang ramai. Selain ia menjadi bahan eksplotasi pihak musuh untuk memburukkan Islam (ms.235-236).

Pemikiran al-Ghanoushi

Persoalan kedua yang berbangkit, ialah perlukah ‘memperundangkan hudud’ dijadikan perjuangan yang besar?

Jawapan kepada persoalan ini boleh disaring daripada pemikiran pemikir Islam terkenal, Syaikh Rashid al-Ganoushi, presiden Hizb an-Nahdhah (HN) Tunisia.

Baru-baru ini, tercetus debat yang hangat di Tunisia. Ia ekoran sikap HN terhadap Fasal Pertama dalam Perlembagaan negara itu.

Fasal tersebut menyebut, “Tunisia adalah negara merdeka, bebas, bahasanya ialah Bahasa Arab dan agamanya ialah Islam”.

Di tengah-tengah desakan kuat aliran Salafiyyah agar fasal tersebut dipinda, HN berkeras mengekalkannya tanpa sebarang pindaan.

Salafiyyah mendesak agar ia dipinda bagi memasukkan perkara yang menyebut ‘Syariat Islam adalah sumber perundangan negara’. Walau bagaimana pun, desakan ini ditolak oleh HN selaku parti politik yang dominan dalam Kerajaan Tunisia.

Bagi menjustifikasikan penolakan HN ini, Ghanoushi antaranya mengemukakan fakta bahawa semata-mata pernyataan sesuatu perkara dalam perlembagaan negara, tidak memadai. Beliau menyebut contoh yang berlaku di Tunisia sendiri pada zaman pemerintahan diktator Bourqiba.

Sebagai sebuah republik, perlembagaan Tunisia menyebut tentang pengamalan konsep pengasingan kuasa di negara itu. Tapi, realitinya, ketika menjadi presiden, Bourqiba juga mengetuai Majlis Kehakiman Tertinggi Negara.

Contoh lain ialah perlembagaan Mesir dan Yaman.

Perlembagaan kedua-dua negara itu menyebut dengan jelas Islam adalah sumber perundangan negara. Namun, soal Ghanoushi, adakah rakyat kedua-dua buah negara tersebut, bebas daripada pemerintahan kuku besi?

Daripada deretan contoh-contoh ini, Ghanoushi menyimpulkan bahawa memperundangkan sesuatu, atau mencatatkannya dalam perlembagaan semata-mata, tidak memadai. Ini kerana, kesudahan perlembagaan itu terletak di tangan manusia yang melaksanakannya.

Lihat saja Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Terengganu.

Ketika memerintah negeri itu (1999-2004), PAS berjaya meletakkan al-Quran, Hadis, Ijmak dan Qias sebagai Undang-Undang Tubuh negeri petroleum itu.

Sehingga kini, ketika Terengganu diperintah Barisan Nasional (BN), al-Quran, Hadis, Ijmak dan Qias kekal sebagai Undang-Undang Tubuh negeri yang sangat diidam-idamkan PAS itu.

Tapi, oleh kerana penggerak utama dalam proses perlaksanaan undang-undang ialah manusia, seperti yang diutarakan oleh Ghanoushi, dari segi perlaksanaan dan pengamalan Islam, Negeri Terengganu tidak berbeza dengan negeri-negeri lain yang tidak menjadikan empat sumber hukum Islam itu sebagai Undang-Undang Tubuh negeri masing-masing.

Awlawiyyat

Sebenarnya, untuk melaksanakan hudud di Malaysia tidak memerlukan undang-undang khusus. Ini kerana, kedudukan Islam sebagai agama rasmi negara, telah menyediakan ruang yang luas bagi perlaksanaan segala ajaran Islam, termasuklah hudud.

Mengambil kira kedudukan Islam ini, pakar undang-undang, Prof. Aziz Bari telah menegaskan bahawa hudud tidak bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan. Hal yang sama pernah diutarakan oleh pakar undang-undang PAS, Dato’ Mutalib Embong.

Oleh demikian, menyedari kedudukan hudud sebagai satu juzuk yang sangat kecil dalam Syariat Islam, ditambah dengan hakikat ketidakmampuan pewartaan undang-undang semata-mata dalam menjamin perlaksanaan hudud, sesuaikah ‘memperundangkan hudud’ dijadikan sebagai satu perjuangan yang besar?

Realitinya, dalam menegakkan Islam (bukan hanya hudud semata-mata), keutamaannya bukan pada memperundangkannya, terutamanya dalam sebuah negara yang sudah mengangkat Islam sebagai agama rasmi negara.

Keutamaannya ialah apa yang dinyatakan oleh Imam Syaikh Yusuf al-Qaradhawi, yang dianggap Syaikhul Islam di zaman ini itu.

Beliau mencatatkan (Madkhal Li Dirasah al-Syariah al-Islamiyyah (1993), cet. pertama, Beirut : Muassasah al-Risalah, ms.249) :

إن علينا – لكي ينجح التشريع الإسلامي في حياتنا الجديدة - أن نهيىء له الفرد المسلم الذي يؤمن بعدالة هذا التشريع، ويحتكم إليه راضيا مسلّما، والقاضي المسلم الذي يؤمن بقدسية هذا التشريع ولا يتلاعب بنصوصه...والسلطة التنفيذية المسلمة التي تقوم على حراسة هذا التشريع وتطبيقه، بلا محاباة ولا مداهنة ولا وهن.

Terjemahan : "Sesungguhnya, [satu kemestian] atas kita-agar perundangan Islam berjaya [berperanan] dalam kehidupan kita masa kini-menyediakan individu muslim yang meyakini keadilan perundangan ini berhukum dengannya dengan redha dan sepenuh hati.

[Juga menyediakan] hakim muslim yang meyakini kesucian perundangan ini dan tidak mempermain-mainkan nas-nasnya…[dan satu kemestian ke atas kita menyediakan] kuasa eksekutif Islam yang memelihara perundangan ini dan melaksanakannya tanpa pilih kasih, mengampu dan gentar”.

Sebagaimana yang jelas terpapar, tulisan ini berkisar seputar awlawiyyat dalam perjuangan menegakkan Islam.

Ia juga berlegar sekitar keperluan penekanan terhadap sesuatu hukum Islam itu, sepadan dengan kedudukannya dalam Syariat Islam. Tidak boleh berlebihan daripada kadar sepatutnya.

Inilah yang tersurat dan tersirat, insyaAllah.

Wallahu a’lam.

No comments:

Post a Comment