Monday, 13 August 2012

Penyelesaian masalah solat & puasa di negara Scandinavia


Seorang sahabat FB saya bertanya tentang kesukaran menunaikan solat yang dihadapi rakannya di Bergen, Norway.

Menurutnya, waktu solat Maghrib di Norway waktu ini (waktu soalan ditanya), bermula sekitar jam 10 malam. Manakala waktu solat Isyak pula, bermula 2 jam selepas itu. Iaitu jam 12 malam. Lebih memburukkan keadaan, waktu Subuh pula tiba pada jam 2 pagi.

Ini bermakna, waktu malam di Norway sekitar 4 jam sahaja. 

Ini memaksa orang-orang Islam di sana, tidur beberapa jam sahaja pada waktu malam-yang sedia pendek-demi menjaga solat.

Soalannya, adakah harus bagi mereka mempercepatkan solat Isyak. Iaitu dengan cara mengerjakannya sejurus selesai solat Maghrib, iaitu dengan cara jamak taqdim.

Ulama semasa berbeza pendapat  berhubung persoalan ini. 

Puncanya ialah perbezaan kefahaman mereka tentang waktu-waktu solat yang dinyatakan oleh Nabi s.a.w. 

Waktu-waktu solat tersebut, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, adalah seperti berikut :

1. Waktu zuhur bermula apabila matahari tergelincir dan berakhir apabila bayang seseorang itu sama panjang dengan tingginya.

2. Waktu asar bermula apabila bayang seseorang itu lebih panjang daripada tingginya yang sebenar, dan berakhir apabila matahari hampir terbenam.

3. Waktu Maghrib bermula apabila matahari tenggelam sehingga hilang mega merah (syafaq) di sebelah barat.

4. Waktu Isyak bermula apabila mega merah (syafaq) lenyap dan berakhir pada pertengahan  waktu malam.

5. Waktu subuh bermula dengan menyingsingnya fajar dan berakhir apabila terbit matahari.

Aliran al-Azhar

Para ulama al-Azhar di Darul Ifta' Mesir (Jawatankuasa Fatwa Mesir) memahami, waktu-waktu solat yang dinyatakan ini, adalah khusus bagi tempat yang normal sahaja.

Iaitu tempat dimana tempoh masa siang dan malamnya, adalah normal. Iaitu sekitar 12 jam waktu malam, dan 12 jam waktu siang, seperti yang berlaku di sebahagian besar tempat di muka bumi.

Adapun tempat-tempat yang tidak normal, iaitu waktu malam atau siangnya terlalu pendek atau panjang, maka waktu-waktu solat yang dinyatakan ini, tidak terpakai.

Oleh itu, umat Islam yang berada di tempat yang tidak normal sebegini, boleh menggunakan kaedah anggaran (التقدير) dalam menentukan permulaan waktu solat.

Cara membuat anggaran akan dinyatakan selepas ini.

Darul Ifta' Mesir memfatwakan :
البلاد التي اختل فيها الإعتدالُ حتى أصبح متعذرا على المسلم الصيامُ فيها : فإنها ترجع إلى التقدير وتترك العلاماتِ التي جعلها اللهُ سببا للأحكام الشرعية في الصلاة والصيام؛ من فجر وشروق وزوال وغروب وذهاب شفق ونحوها. ذلك أنه قد جرت سنةُ الله في التكاليف أن ترد على غالب الأحوال، دون أن تتعرض لبيان حكم ما يخرج على هذا الغالب.
Terjemahan : "Negara-negara yang terjejas keseimbangan [waktunya] sehingga orang Islam sukar berpuasa di situ, maka negara tersebut [perlu] kembali kepada [kaedah] anggaran, dan mengabaikan tanda-tanda yang dijadikan Allah [sebagai] sebab [kewajipan melaksanakan] hukum syarak berhubung puasa dan solat, seperti [terbit] fajar, terbit [matahari], tergelincir [matahari], terbenam [matahari], kelenyapan mega merah dan seumpamanya. 

Yang demikian kerana sunnatullah dalam [soal] taklif [bahawa] ia datang sejajar dengan keadaan yang normal, tanpa menjelaskan hukum apa yang terkeluar daripada [keadaan] yang normal [itu]".

Walaupun fatwa ini secara asasnya adalah jawapan kepada soalan berkaitan cara berpuasa di tempat yang waktu siangnya terlampau panjang, namun ia juga berkaitan dengan cara solat di tempat sedemikian, seperti yang dapat difahami dengan jelas dari teks fatwa di atas.

Dalil

Darul Ifta' Mesir menyandarkan fatwanya ini kepada pengamalan dan tradisi Syariat Islam dalam mentaklifkan (mewajibkan) kewajipan syarak.

Menurutnya, para ulama Usul (Usul Feqh) menegaskan, taklif-taklif (kewajipan) syarak yang diwajibkan ke atas setiap mukallaf, adalah khusus bagi keadaan dan suasana yang normal. 

Ini bermakna, penentuan waktu-waktu solat berdasarkan tanda-tanda yang dinyatakan (terbit fajar, tergelincir matahari, terbenam matahari dan kelenyapan mega merah) adalah khusus bagi tempat-tempat yang normal, iaitu kebanyakan tempat di dunia. 

Tanda-tanda ini tidak terpakai ke atas tempat-tempat yang tidak normal seperti di Bergen, Norway ketika ini.
Antara ulama Usul yang menyatakan hal ini ialah Imam Abul Fathi Ibn Sayyid an-Nas al-Ya'muri ( أبو الفتح بن سيد الناس اليعمري). 

Beliau berkata : 
 الأحكام إنما تناط بالغالب لا بالصورة النادرة
Terjemahan : Hukum hakam [syarak] sesungguhnya 'disangkut' pada [perkara dan keadaan] yang biasa [berlaku], bukannya pada bentuk [dan keadaan] yang jarang-jarang [berlaku].

Senada dengan beliau ialah Imam al-Qurafi yang menegaskan :
 والشرع إنما يبني أحكامه على الغالب
Terjemahan : Syarak sesungguhnya membina hukum hakamnya di atas [perkara dan keadaan] yang biasa [berlaku].

Kenyataan dua ulama muktabar ini bermakna, tanda-tanda permulaan waktu-waktu solat yang dinyatakan dalam hadis (terbit fajar, tergelincir matahari, terbenam matahari dan kelenyapan mega merah), adalah khusus bagi tempat yang normal keadaannya.

Adapun tempat yang tidak normal, atau disebut sebagai syaz (menyalahi keadaan biasa), ia tidak terikat dengan tanda-tanda masuk waktu-waktu solat yang dinyatakan.

Syaz tidak terangkum dalam nas umum

Antara ulama muktabar yang menyebut bahawa nas umum tidak merangkumi kes atau keadaan yang syaz, ialah Imam Syafie r.a.

Beliau menyatakan :
 الشاذ ينتحى بالنص-أي من شأنه أن ينص عليه بخصوصه-ولا يراد على الخصوص بالصيغة العامة
Terjemahan : [Kes atau keadaan] yang syaz [perlu] disandarkan kepada nas-iaitu ia (syaz) mestilah disebutkan secara khusus [hukumnya] oleh nas-dan tidak dikehendaki dengan lafaz yang umum akan [kes] yang khusus.

Kenyataan Imam Syafie ini bermaksud, dalam tradisi Syariat Islam, hukum bagi kes yang syaz, disebut secara khusus oleh nas yang khusus. Justeru, hukum bagi kes yang syaz, tidak boleh diambil daripada nas yang umum.

Di sini, nas yang umum ialah hadis Nabi s.a.w yang menerangkan permulaan waktu-waktu solat (rujuk hadis). Manakala, kes yang syaz ialah, keadaan yang tidak normal seperti di Bergen, Norway ketika ini.

Ini bermakna, hadis penentuan waktu-waktu solat tersebut, walaupun ia bersifat umum, iaitu merangkumi semua tempat dan keadaan, namun ia tidak merangkumi kes atau tempat yang syaz.

Untuk tempat yang syaz, penentuan waktu solat memerlukan nas yang khusus. Oleh kerana tiada nas yang khusus, maka kaedah anggaran digunakan.

Demikianlah pandangan Darul Ifta' Mesir berhubung soal ini.

Asas kepada kaedah anggaran ini ialah hadis Nabi s.a.w berkenaan suasana pada hari kemunculan Dajjal.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tersebut, para sahabat bertanya :

قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا لَبْثُهُ فِي الْأَرْضِ ؟ ، قَالَ : " أَرْبَعُونَ يَوْمًا يَوْمٌ كَسَنَةٍ ، وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ ، وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ "قلنا : يا رسول الله! فذلك اليوم الذي كسنة، أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال : لا؛ اقدروا له قدره.

"Kami bertanya, "wahai Rasulullah, berapa lamakah ia (Dajjal) wujud di muka bumi?". Baginda menjawab, "[Dajjal wujud dimuka bumi selama] 40 hari [dimana] sehari seperti setahun, [kemudian] sehari seperti sebulan, [kemudian] sehari seperti [sekali] jumaat dan [kemudian] kesemua harinya seperti hari-hari kamu [yang biasa].

Kami bertanya, wahai Rasulullah, [pada hari dimana] satu hari sama dengan setahun itu, adakah memadai [bagi] kami [mengerjakan] solat sehari [sahaja-iaitu 5 waktu sahaja]. Baginda menjawab, tidak [memadai. Sebaliknya] buatlah anggaran [waktu-waktu solat]”.

Hadis ini jelas menyebut, bahawa pada hari dimana sehari sama seperti setahun itu, umat Islam diperintahkan agar membuat anggaran waktu solat. Ini kerana, pada waktu tersebut tanda-tanda masuk waktu solat seperti yang dinyatakan Nabi sa.aw, telah lenyap.

Cara menganggar waktu solat

Menurut Imam Muhammad Abduh yang juga bekas mufti Mesir, para ulama berselisih pendapat berhubung cara menganggar waktu solat di tempat-tempat yang tidak normal seperti di Norway ketika ini.

Beliau dipetik sebagai berkata :

واختلفوا في التقدير على أي بلاد يكون؟ فقيل : على البلاد المعتدلة التي وقع فيها التشريع كمكة والمدينة. وقيل : على أقرب بلاد معتدلة إليهم، وكل منهم جائز، فإنه إجتهادي لا نص فيه.

Terjemahan : “Mereka (para ulama) berselisih [pendapat] tentang [cara membuat] anggaran [waktu solat dan puasa], [iaitu] berdasarkan negara manakah ia (anggaran) dilakukan? Ada yang berkata, [anggaran dilakukan] berdasarkan negara yang normal yang berlaku padanya pensyariatan [hukum hakam syarak], seperti Mekah dan Madinah.

Ada juga yang berkata, [anggaran dilakukan] berdasarkan negara yang normal, yang paling dekat dengan mereka (iaitu penduduk negara yang tidak normal). Kesemua pendapat ini harus [diamalkan] kerana sesungguhnya ia adalah [perkara] ijtihadi yang tiada nas berkaitan”.

Walau bagaimanapun, yang dipilih oleh Darul Ifta’ Mesir, ialah membuat anggaran berpandukan waktu di Mekah. Ini kerana, Mekah disifatkan al-Quran sebagai Ummul Qura atau negeri induk. Justeru, ia sesuai dijadikan rujukan.

Kesimpulannya, penghuni Bergen, Norway mempunyai pilihan berikut untuk menunaikan solat :

1. Menunaikan solat berpandukan waktu solat di tempat atau negara yang normal yang paling hampir dengan Norway.

2. Menunaikan solat berpandukan waktu solat di Mekah atau Madinah.

Rumusan

Walau bagaimanapun, Darul Ifta’ Mesir tidak menyatakan secara jelas, cara menunaikan solat berpandukan waktu negara yang normal yang paling hampir, atau berpandukan waktu solat di Mekah atau Madinah.

Ini kerana, fatwa yang dinyatakan di atas, secara asasnya adalah fatwa berkaitan kaedah berpuasa di negara yang waktu siangnya terlampau panjang.

Walaupun begitu, boleh dirumuskan daripada fatwa ini kaedah mengerjakan solat berpandukan waktu solat di Mekah.

Darul Ifta Mesir menukilkan fatwa Syaikh Jadul Haq, bekas Syaikhul Azhar yang menyebut  :

أميل إلى دعوة المسلمين المقيمين في هذه البلاد إلى صوم عدد الساعات التي يصومها المسلمون في مكة أو المدينة، على أن يبدأ الصوم من طلوع الفجر الصادق حسب موقعهم في الأرض، دون نظر إو اعتداد بمقدار ساعات الليل أوالنهار، ودون توقف في الفطر على غروب الشمس أو اختفاء ضوئها بدخول الليل فعلا

Terjemahan : Saya cenderung kepada menyeru orang-orang Islam yang tinggal di negara-negara ini (negara yang waktu siangnya terlampau panjang), agar [mereka] berpuasa [mengikut] bilangan jam orang-orang Islam di Mekah atau Madinah berpuasa.

Tapi, mereka mestilah memulakan puasa bermula terbitnya fajar di tempat mereka, tanpa melihat atau mengambil kira bilangan jam [waktu] malam atau siang [di tempat mereka], dan tanpa [meletakkan] kebergantungan berbuka puasa terhadap tenggelamnya matahari, atau kelenyapan cahayanya disebabkan masuknya waktu malam”.

Fatwa Syaikh Jadul Haq yang dipegang oleh Darul Ifta Mesir ini bermakna, penduduk di negara yang waktu siangnya sangat panjang seperti Norway, wajib berpuasa sebaik terbitnya fajar di Norway atau masuknya waktu Subuh.

Jika penduduk Mekah atau Madinah pada waktu ini berpuasa selama 12 jam, maka penduduk di Norway, boleh berbuka 12 jam selepas waktu Subuh yang masuk pada jam 2.00 pagi. 

Ini bermakna, waktu berbuka mereka ialah pada jam 2.00 petang, iaitu 8 jam lebih awal daripada waktu Maghrib di sana yang masuk pada jam 10.00 malam.

Jika mereka boleh berbuka pada jam 2.00 petang, maka sudah tentu mereka boleh menunaikan solat Maghrib juga pada jam 2.00 petang.

Untuk menunaikan solat Isyak, kaedah yang sama digunakan. Iaitu mereka hendaklah melihat selang masa antara solat Maghrib dan Isyak di Mekah atau Madinah.

Jika selang masa antara kedua-duanya ialah 1 jam 10 minit, maka mereka boleh menunaikan solat Isyak pada jam 3.10 minit petang, tanpa perlu menunggu sehingga jam 12.00 malam, waktu sebenar solat Isyak di Norway.

Wallahu a’lam

5 comments:

 1. salam sheikh, minta izin nak share kat my blog

  http://budakkg-setiu.blogspot.com

  ReplyDelete
 2. Sila3 ya akhi...wa jazakumullah khaira...

  ReplyDelete
 3. salam, bermakna waktu solat & waktu berpuasa fully boleh ikut waktu mekah @ madinah tanpa perlu rujuk waktu di negara scandinavia. Betul ke fahaman saya ni.

  ReplyDelete
 4. Assalamualaikum..bagaimana nak menentukan hukum bagi puasa dan solat untuk negara yang tidak terbit matahari??syukran..

  ReplyDelete
 5. Salam. Saya ada satu soalan, bagaimana pula dengan negara yg pendek siangnya? Sbg contoh subuh pada 8am dan maghrib 4pm. Adakah perlu di panjangkan puasanya?

  ReplyDelete