Monday, 26 September 2011

Kuasa Kemahuan!

Untuk mengembalikan semula kegemilangan ummah, syarat pertama yang perlu ada, ialah iradah (kemahuan) yang tinggi dan kejap untuk maju dan terbilang.

Seterusnya, ‘iradah untuk maju’ ini mestilah dikongsi bersama oleh seluruh anak bangsa.
Demikianlah yang dinyatakan oleh pemikir Islam yang terkenal, Dr. Said Ramadhan al-Buti di dalam bukunya, Manhaj al-Hadharah al-Insaniyyah.
Ringkasnya, tidak memadai andai ‘iradah’ itu hanya bersarang dalam jiwa beberapa kerat anak bangsa.
Dalam menggambarkan kuasa ‘iradah’ ini, Abuya Hamka dalam karyanya, Tasauf Moden menyamakannya dengan tunas kelapa yang lembut dan rapuh.
Meskipun demikian, ia mampu memecahkan tempurung kelapa yang keras!
Demikianlah kehebatan apa yang dinamakan iradah atau KEMAHUAN!
Iradah’lah yang mencetuskan kebangkitan mana-mana bangsa dalam sejarah peradaban manusia.
Ia menembusi segala tembok dan merobek setiap benteng dan halangan.
Ilmu dan Kudrat sia-sia
Tanpa kemahuan yang tinggi, ilmu dan qudrat (kemampuan) yang dimiliki tidak membawa sebarang makna.
Meskipun seseorang itu tahu pentingnya kemajuan dan memiliki kemampuan untuk mencapainya, tanpa iradah, semua itu tidak membuahkan sebarang hasil.
Demikianlah kesimpulan bicara Hamka dalam Tasauf Moden.
Demi membangkitkan kemahuan dan menyemarakkan keinginan untuk maju, minda anak watan sangat mustahak diisi dengan bahan-bahan pemikiran yang segar dan bertenaga…
Minda anak-anak watan ini tidak perlukan isu-isu khilafiyyah yang tidak berkesudahan…
Juga tidak berhajat kepada politik londeh melondeh yang tidak pernah padam…

No comments:

Post a Comment