Friday, 10 July 2015

Bila Lagi Ulama Nak Bertaubat?


Turunnya Nabi Isa 'alaihissalam di akhir zaman, disebut dalam hadis-hadis mutawatir...

Ia juga sudah menjadi ijmak (konsensus) ulama...

Namun, meski pun begitu, al-marhum al-Imam al-Akbar al-Allamah Syaikh Mahmud Syaltut rhm menafikannya...

Bekas Syaikhul Azhar itu turut mentakwilkan ayat al-Quran berkenaan pengangkatan Nabi Isa a.s ke langit dengan takwilan yang janggal.

Ayat dari surah an-Nisa' (ayat :158) itu berbunyi :

بَل رَّفَعَهُ اللَّـهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّـهُ عَزِيزًا حَكِيمًا 

Maksudnya, "bahkan Allah mengangkatnya(Nabi Isa) kepadaNya, dan adalah Allah itu Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

Ayat ini ditakwilkan oleh Syaikh Syaltut dengan makna 'mengangkat darjat' Nabi Isa a.s, bukannya mengangkat jasad dan roh Baginda ke langit.

Di akhir hayatnya, Syaikh Syaltut telah membakar tulisan-tulisan beliau berkenaan pandangan-pandangan beliau yang janggal itu, dan bertaubat kepada Allah...

Demikianlah letak duduknya ulama...

Setinggi mana pun ilmu yang dimiliki, mereka tetap manusia biasa yang tidak maksum...

Demikianlah sifat ulama-ulama sejati...

Segera bertaubat atas kekhilafan dan kegelinciran pandangan...

Bagaimana pula dengan pandangan-pandangan menyimpang dan ekstrem sesetengah 'ulama' yang pernah mewarnai tanah air, yang kadang-kadang meruapkan bau takfir yang tengit?

Alangkah indahnya jika ia juga ditaubati...

Taubat bukan hanya untuk orang-orang awam...

Tapi, untuk para ulama juga...

Allahumma...


No comments:

Post a Comment