Monday, 31 March 2014

Perlaksanaan Islam : Jangan memaksumkan ijtihad sendiri!

(i)

Syaidina Ali r.a dan Syaidina Muawiyah r.a bersepakat akan kewajipan perlaksanaan qisas ke atas pembunuh Syaidina Uthman r.a. 

Ini kerana, kewajipan melaksanakan hukuman qisas ke atas pembunuh, dinyatakan nas dengan jelas.

Cuma, mereka berdua berbeza pendapat berhubung soal perlaksanaan hukum qisas itu. 

Di saat Syaidina Ali r.a berpendapat, qisas perlu ditangguhkan buat sementara sehingga keadaan dalam negeri stabil, Syaidina Muawiyah r.a pula berpandangan sebaliknya.

Pada beliau, ia perlu disegerakan.

Ekoran perbezaan pendapat ini, tercetuslah pertelingkahan antara kedua tokoh besar Islam itu.

(ii)

Kewajipan qisas ke atas pembunuh (dalam konteks ini pembunuh Syaidina Uthman r.a) adalah perkara qat'ie, dan dinyatakan oleh nas yangg maksum.

Di peringkat ini, tiada sebarang khilaf. Kesemua pihak bersepakat dan sebulat suara.

Namun, soal perlaksanaannya (bila, bagaimana), adalah ijtihad manusia yangg tidak maksum.

Pada tahap ini, seringkali berlaku khilaf.

(iii)

Demikianlah dalam banyak isu perlaksanaan Islam.

Dalam banyak kes, perselisihan pendapat sebenarnya-jika diamati-berlaku seputar cara perlaksanaan hukum hakam Islam itu (yang merupakan ijtihad manusia yang tidak maksum), bukannya berhubung kewajipan melaksanakannya.

Contohnya ialah pertelingkahan antara Syaidina Ali r.a dan Syaidina Muawiyah r.a seperti di atas.

(iv)

Pemahaman tentang hal ini sangat penting.

Ini kerana, seringkali berlaku, apabila sesuatu hukum Islam itu disebut oleh nas yang qat'ie (dan tentunya maksum-seperti kewajipan melaksanakan qisas), sesetengah pihak beranggapan bahawa percubaannya melaksanakan hukum Islam yang disebutkan itu, juga maksum. 

Bertitik tolak daripada anggapan ini, maka pihak terbabit terdorong untuk melabel sesiapa yang menentang, atau tidak menyetujui perlaksanaan Islam yang cuba dilaksanakan itu, sebagai kafir, menolak hukum hakam Islam, anti hukum Islam dan sebagainya.

Mereka lupa, bahawa percubaan mereka melaksanakan sesuatu hukum Islam itu, adalah satu ijtihad mereka yang tidak maksum. Yang maksum hanyalah nas yang mewajibkan perlaksanaan hukum Islam tersebut. 

Gejala ini boleh dielakkan dengan memahami 'apa yang maksum', dan 'apa yang merupakan ijtihad manusia yang tidak maksum' dalam soal perlaksanaan hukum hakam Islam.

Wallahu a'lam. 

No comments:

Post a Comment