Saturday, 11 January 2014

Fatwa 'bughah' dari jendela Usul FeqhFatwa ‘berani mati’ yang menyifatkan peserta demonstrasi TURUN pada 31 Januari 2013 sebagai ‘bughah’ dan ‘halal darah’, jika disoroti semua pihak melalui jendela ilmu Usul Feqh-ilmu yang menyelia kegiatan ijtihad atau pemfatwaan-berkemungkinan besar sudah dapat dimuktamadkan, atau telah ditemui jalan penyelesaiannya.

Antara perkara yang disinggung dalam Usul Feqh, ialah ‘peringkat-peringkat kegiatan ijtihad’ atau pemfatwaan. Perbahasan inilah yang perlu dijadikan 'jendela' bagi meneropong fatwa ‘panas’ itu.

Peringkat pertama proses pemfatwaan, ialah memahami nas-nas al-Quran dan hadis-yang berkaitan dengan sesuatu kes yang sedang didepani-dan selanjutnya ‘mencungkil’ hukum bagi kes tersebut daripada nas-nas tadi.

Peringkat ini dinamakan Feqhul Fahm, al-Ijtihad al-Istinbati atau Feqhul Ta’sil. Karya-karya klasik Usul Feqh menamakannya Takhrijul Manat.

Dalam kes fatwa ‘bughah’ dan ‘halal darah’ ini, hukum yang berkaitan telah pun difahami dan ‘dicungkil’. Iaitu, wajib diperangi bughah-pemberontak bersenjata ke atas kerajaan yang sah-dan halal darah mereka ditumpahkan.

Hukum ini difahami daripada ayat 9 Surah al-Hujurat yang bermaksud, “jika dua kumpulan dari kalangan orang-orang yang beriman berperang, maka damaikanlah di antara keduanya; jika salah satu daripadanya bersikap melampau (zalim), maka lawanlah kumpulan yang melampau (zalim) itu sehingga ia kembali mematuhi perintah ALLAH; jika ia kembali patuh, maka damaikanlah diantara keduanya dengan adil…”.

Di peringkat pertama proses pemfatwaan ini (peringkat pemahaman dan ‘pencungkilan’ hukum daripada nas), hanya ulama yang berkelayakan boleh terlibat.

Hal ini kerana, untuk memahami nas-nas al-Quran dan hadis, kemahiran dalam Bahasa Arab dan ilmu-ilmu Islam yang berkaitan, adalah satu kemestian.

Ringkasnya, di peringkat ini, apa yang diperlukan seseorang mufti ialah pengetahuan dalam Bahasa Arab dan ilmu-ilmu Islam yang berkaitan, bagi membolehkannya memahami nas dan ‘mencungkil’ hukum daripadanya.

Bebas masalah

Di peringkat pemahaman dan ‘pencungkilan’ hukum ini, fatwa ‘bughah’ dan ‘halal darah’ tiada sebarang masalah dan pertikaian.

Semua pihak, termasuk peserta demonstrasi TURUN dan pengeluar fatwa ‘bughah’, menyetujui bahawa bughah ialah pemberontak bersenjata ke atas pemerintah yang sah, dan mereka wajib diperangi serta darah mereka halal ditumpahkan.

Tiada sebarang masalah dan pertikaian di sini.

Justeru, semua pihak yang membicarakan isu fatwa ‘bughah’ ini, perlu mengabaikan soal definisi sebenar bughah (iaitu penentang bersenjata ke atas kerajaan yang sah), atau pun soal keharusan menumpahkan darah mereka.

Perkara ini tidak perlu dibangkitkan lantaran ia bukan satu masalah. Ini kerana, elamen ‘penentangan bersenjata’ dipersetujui semua pihak adalah syarat mana-mana penentang kerajaan boleh dilabelkan sebagai bughah.

Tugas mufti

Sebaik sahaja hukum syarak berkenaan sesuatu kes telah dikenal pasti, proses pemfatwaan memasuki peringkat kedua. Iaitu peringkat menjatuhkan hukum (yang telah dikenalpasti di peringkat pertama tadi) ke atas kes yang sedang didepani.

Peringkat ini diistilahkan sebagai al-ijtihad al-tatbiqi atau al-ijtihad al-tanzili. Sesetengah ulama silam menggunakan istilah tahqiqul manat bagi merujuk kepada peringkat ini.

Dalam erti kata lain, peringkat kedua proses pemfatwaan ini merupakan ‘proses implementasi hukum ke atas kes yang sedang diteliti’.

Dalam konteks fatwa ‘bughah’ dan ‘halal darah’ ini, tugas mufti di peringkat kedua ini (peringkat menjatuhkan hukum ke atas kes), ialah meneliti samada ciri-ciri bughah (iaitu penentangan bersenjata ke atas kerajaan) terdapat pada para peserta demonstrasi TURUN, atau sebaliknya.

Secara perbandingan, di peringkat pertama pemfatwaan (pemahaman dan ‘pencungkilan’ hukum daripada nas), skop tugasan mufti ialah ‘memahami nas dan mencungkil hukum daripadanya’.

Dalam ungkapan lain, ‘medan’ tempat mufti berpencak di peringkat ini, ialah nas-nas al-Quran atau Hadis.

Sementara instrumen yang diperlukan mufti selama bertugas di ‘medan nas’ ini, ialah kefahaman tentang Bahasa Arab dan ilmu-ilmu Islam yang berkaitan.

Adapun di peringkat kedua pemfatwaan (implementasi hukum ke atas kes), ‘medan’ mufti ialah ‘realiti semasa’ yang berkaitan dengan kes yang sedang dihadapi. Medannya bukan lagi nas-nas al-Quran atau Hadis.

Instrumen yang diperlukan mufti di ‘medan realiti’ ini, ialah pemahaman tentang kes, pengetahuan tentang fakta-fakta dan segala maklumat berkaitan kes tersebut, beserta dengan bukti-bukti yang sahih dan berkredibiliti.

Di peringkat implementasi hukum ini, pengetahuan tentang Bahasa Arab dan ilmu-ilmu Islam yang berkaitan, tidak lagi berperanan atau diperlukan. Hal ini dinyatakan oleh Imam Syatibi dalam karya agungnya, al-Muwafaqat.

Dalam konteks fatwa ‘bughah’ dan ‘halal darah’ ini, di peringkat implementasi hukum, mufti tidak lagi boleh berhujjah dengan ayat 9 Surah al-Hujurat untuk membuktikan bahawa peserta demonstrasi TURUN adalah bughah.

Sebaliknya-di peringkat ini-mufti berkewajipan bersandar kepada bukti-bukti teknikal yang berwibawa, yang boleh mensabitkan dengan yakin bahawa para peserta TURUN telah melakukan ‘penentangan bersenjata ke atas kerajaan’.

Dengan berbuat demikian, barulah mufti boleh berkira-kira untuk menganggap mereka sebagai bughah.

Tergesa-gesa melabel peserta demonstrasi tersebut sebagai bughah dan darah mereka dalal ditumpahkan berdalilkan ayat 9 surah al-Hujurat (yang menggesa diperangi bughah), tanpa mengemukakan bukti-bukti yang sahih dan berwibawa bahawa mereka telah melakukan ‘penentangan bersenjata ke atas kerajaan’, adalah menyalahi kaedah pemfatwaan yang sebenar.

Kerapuhan fatwa

Kalau di peringkat pertama tadi (peringkat pemahaman dan ‘pencungkilan’ hukum daripada nas), fatwa ‘bughah’ dan ‘halal darah’ tiada sebarang masalah dan pertikaian, di peringkat kedua (peringkat implementasi hukum ke atas kes), fatwa tersebut mula ‘tergelincir’, menyebabkan ia kelihatan begitu longgar, rapuh dan goyah.

Dengan hanya bersandar kepada gambar beberapa unit senjata yang dipercayai (sekadar ‘dipercayai’) milik peserta demonstrasi TURUN-tanpa proses penghujahan dan soal jawab dengan semua pihak terbabit-fatwa tersebut-secara sebelah pihak-terus menyifatkan demonstrasi tersebut sebagai ‘penentangan bersenjata ke atas kerajaan’, dan oleh itu peserta-pesertanya diputuskan sebagai bughah!

Inilah punca pertikaian dan ‘titik masalah’ pada fatwa ‘bughah’ dan ‘halal darah’ ini. Iaitu penjatuhan hukum tanpa proses pembuktian yang berkredibiliti dan diperakui sah.

Atas andaian beberapa unit senjata yang dipamerkan itu berjaya dibuktikan sebagai milik peserta demonstrasi TURUN, fatwa itu tetap rapuh kerana menghukum kesemua ribuan peserta sebagai bughah, sedangkan senjata yang ditemui hanyalah beberapa unit sahaja.

Logiknya, label ‘bughah’ sewajarnya hanya dikenakan ke atas beberapa kerat peserta yang membawa senjata itu sahaja, bukan kesemua peserta!

Kerapuhan fatwa ‘bughah’ ini boleh dilihat dengan lebih jelas melalui analogi hukuman gantung sampai mati ke atas pengedar dadah.

Semua pihak bersetuju bahawa-menurut undang-undang negara ini-hukuman bagi kesalahan mengedar dadah dalam kadar tertentu, ialah gantung sampai mati.

Namun, tiada siapa pun yang waras boleh menerima tindakan mana-mana pihak memutuskan-tanpa proses pembuktian yang sahih dan berwibawa-seseorang yang dipercayai (sekadar ‘dipercayai’) mengedar dadah dalam kadar tertentu tadi, sebagai boleh dihukum gantung sampai mati!

Penyelesaian

Sorotan ke atas fatwa ‘bughah’ melalui jendela Usul Feqh ini menjelmakan penyelesaian mudah kepada polemik yang dicetuskan fatwa ini.

Iaitu, mendesak pengeluar fatwa tersebut mengemukakan proses pembuktian yang berwibawa, yang boleh mensabitkan bahawa peserta demonstrasi TURUN telah melakukan ‘penentangan bersenjata ke atas kerajaan’.

Jika ini dapat dilakukan, pasti semua pihak tidak teragak-agak untuk menerima fatwa tersebut.

Namun, jika tuntutan ini tidak mampu dilakukan, desakan agar fatwa itu ditarik balik, perlu dilakukan. Pengeluar fatwa itu juga perlu bertanggungjawab menarik balik fatwa itu kerana dibimbangi ia termasuk dalam kategori menuduh tanpa bukti yang sahih.

Dalam rangka menolak fatwa ‘bughah’ ini, para pengkritik tidak perlulah membawa definisi bughah oleh imam itu, ulama ini, atau soal-soal lain kerana ia hanya akan menjadikan isu fatwa ‘bughah’ ini semakin berkecamuk, meleret dan memeningkan orang awam.

Yang perlu dilambung dan diberikan fokus ialah mendesak dikemukakan bukti-bukti yang berwibawa bahawa peserta demostrasi TURUN telah melakukan ‘penentangan bersenjata ke atas kerajaan’.

Itu sahaja.

Selain proses pembuktian yang sangat lemah, ‘masalah’ lain fatwa ‘bughah’ ini ialah ia boleh memberikan gambaran salah tentang layanan sebenar terhadap bughah menurut feqh Islam.

Dalam feqh Islam, golongan yang benar-benar terbukti bughah, tidak boleh terus diperangi.

Imam Nawawi dalam kitabnya, al-Minhaj menyatakan, “[pemerintah] tidak boleh memerangi bughah sebelum mengutuskan kepada mereka seorang yang amanah, cerdik, yang memberi nasihat [bagi] bertanyakan mereka [tentang] apa yang mereka tidak sukai [yang menyebabkan mereka memberontak].

Jika mereka membangkitkan kezaliman [yang dilakukan pemerintah yang mendorong mereka memberontak] atau syubah (tanggapan terhadap pemerintah), [maka hendaklah] utusan [pemerintah] menyelesaikannya.

[Namun] jika mereka berkeras [untuk terus memberontak walaupun kezaliman dan syubah telah diselesaikan], utusan [pemerintah] hendaklah menasihati mereka. Kemudian [jika mereka tetap berkeras untuk terus memberontak], utusan [atau pemerintah] hendaklah mengisytiharkan perang ke atas mereka.

[Setelah diisytiharkan perang], jika mereka meminta tempoh, [maka pemerintah] hendak berijtihad [samada mahu memberi tempoh atau tidak] dan melakukan apa yang difikirkan betul”.

Wallahu a‘lam. 

No comments:

Post a Comment