Friday, 1 February 2013

Kafir benar bukan Islam guna kalimah Allah : Dari hati ke hati bersama Mufti

Sahibus Samahah Mufti Perak
Mingguan Malaysia, 27 Januari 2013 (muka 4) melaporkan, "Harussani menegaskan, umat Islam sama sekali tidak boleh membenarkan 'kalimah Allah' digunakan oleh bukan Islam, kerana ia sama seperti mereka bersetuju dengan perbuatan menyekutukan Allah, dan persetujuan itu juga menjadikan mereka kafir".

Dalam nada sama, Bernama melaporkan, "Mufti Perak, Tan Sri Harussani Zakaria hari ini mengingatkan umat Islam di negara ini, bahawa mereka akan menjadi kafir sekiranya membenarkan pihak lain menggunakan 'kalimah Allah'. Beliau menjelaskan, jika umat Islam membenarkan 'kalimah Allah' digunakan oleh agama lain, bermakna mereka bersetuju dengan tindakan pihak berkenaan mempersekutukan Allah".

Mahallul Ittifaq

Sebelum pergi lebih jauh, dibentangkan di sini 'titik persepakatan' (Mahallul Ittifaq) berhubung 'fatwa' terbaru Sahibul Samahah Mufti Perak itu.


Maksudnya :Dan sesungguhnya Allah telah pun menurunkan kepada kamu di dalam Kitab (Al-Qur'an), iaitu apabila kamu mendengar ayat-ayat keterangan Allah diingkari, dan diejek-ejek (oleh orang-orang kafir), maka janganlah kamu duduk dengan mereka, sehingga mereka masuk kepada memperkatakan soal yang lain; (kalau kamu terus duduk bersama mereka) sesungguhnya tentulah kamu sama seperti mereka. Sesungguhnya Allah akan menghimpunkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam Neraka Jahanam semuanya.

Ketika mentafsirkan ayat ini, Imam al-Qurtubi rahimahullah menyatakan, "sesiapa yang tidak menjauhi mereka (orang-orang kafir yang membantah dan mempersenda ayat-ayat Allah), maka sesungguhnya [bermakna] dia telah redha dengan perbuatan mereka [membantah dan mempersenda ayat-ayat Allah]. Dan, redha dengan kekufuran, [menyebabkan] kekufuran".

Yang dimaksudkan dengan 'menjauhi orang-orang kafir yang membantah dan mengejek ayat-ayat Allah' di sini, ialah meninggalkan majlis dimana mereka melakukan perbuatan tersebut, bukannya menjauhi mereka sepanjang masa.

Ini perkara yang disepakati berhubung 'fatwa' Sahibul Samahah Mufti Perak, iaitu redha atau bersetuju dengan perbuatan menyekutukan Allah, akan menyebabkan seseorang itu kafir atau murtad.

Persoalan

Persoalannya sekarang, adakah tindakan sesetengah umat Islam membenarkan orang-orang Kristian menggunakan kalimah Allah dalam bentuk mempersekutukanNya (Allah tiga dalam satu. Maha Suci Allah!), bermakna mereka (umat Islam) bersetuju dengan tindakan orang-orang Kristian itu mempersekutukan Allah?

Jika dilihat kepada nas-nas al-Quran, amalan Nabi s.a.w dan pandangan para ulama muktabar, secara prinsipnya, orang-orang bukan Islam dibenarkan menggunakan kalimah Allah, biarpun dengan makna yang tidak menepati kehendak sebenar kalimah suci itu.


Maksudnya, “dan orang-orang kafir yang mengambil selainNya menjadi pelindung dan penolong, mereka berkata, "kami tidak menyembah atau memujanya (sembahan selain Allah) melainkan supaya mereka mendampingkan kami kepada ALLAH sedamping-dampingnya”.

Adalah jelas mereka menggunakan kalimah Allah, dan tidak dibantah oleh al-Quran. Sila rujuk sambungan ayat 3 surah ini untuk kepastian.

Sejajar dengan al-Quran, Nabi s.a.w juga tidak menegah orang-orang Arab Jahiliah, atau orang Kristian menggunakan kalimah Allah. 

Lebih daripada itu, surat Raja Mesir yang beragama Kristian, Muqauqis kepada Nabi s.a.w, dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, dan tiada bantahan direkodkan daripada Baginda s.a.w (Rujuk Sirah Ibn Hisyam, jld. 2, hlm. 359 dan Zadul Ma’ad karangan Ibn Qayyim, jld. 3, hlm. 61).

Para ulama sejak zaman berzaman juga-secara prinsipnya- tidak pernah melarang penggunaan kalimah Allah oleh bukan Islam, iaitu Ahli Kitab. 

Buktinya, bagi menjadikan sembelihan Ahli Kitab halal dimakan oleh orang Islam, mereka mensyaratkan supaya Ahli Kitab menyebut nama Allah semasa menyembelih! (Rujuk tafsiran Imam Qurtubi terhadap ayat 5 surah al-Ma’idah dalam Tafsir al-Qurtubi).

Rumusannya, mana-mana pihak, sangat tidak wajar tergopoh gapah menanggapi tindakan sebahagian umat Islam membenarkan bukan Islam menggunakan kalimah Allah berdasarkan kepercayaan mereka, sebagai bermakna mereka (umat Islam) bersetuju dengan tindakan bukan Islam itu mempersekutukan Allah, dan rentetan daripada itu, mereka dihukumkan sebagai kafir!

Kegopohan menanggapi sedemikian memberi implikasi yang sangat 'dahsyat' kerana al-Quran, Nabi s.a.w dan para ulama sejak zaman berzaman, membenarkan penggunaan kalimah Allah oleh bukan Islam.

Logik akal menolak

Logik akal juga tidak dapat menerima tanggapan yang terkandung dalam fatwa terbaru Mufti Perak ini.

Jika benarlah tindakan membenarkan bukan Islam menggunakan kalimah Allah bermakna persetujuan ke atas tindakan mereka mempersekutukan Allah, maka tindakan pemimpin Islam membenarkan mereka membina gereja dan rumah-rumah ibadat, juga boleh dikategorikan sebagai tanda persetujuan pemimpin tersebut ke atas kekufuran dan akidah kufur mereka.

Ramai pemimpin Islam juga terjebak dalam kekufuran kerana di kalangan mereka ada yang memberi sumbangan daripada dana kerajaan kepada rumah-rumah ibadat tertentu. 

Ini kerana, dengan sumbangan itu, bermakna mereka redha dan bersetuju dengan kekufuran orang-orang kafir.

Dengan tanggapan sebegini, ramai umat Islam yang tergelincir dalam lumpur kekufuran disebabkan tindakan mereka mengucapkan 'Selamat Hari Krismas', 'Selamat Hari Deepavali' dan sebagainya kerana dengan ucapan ini, bermakna mereka setuju dengan akidah kufur yang melatari perayaan-perayaan ini.

Lebih dahsyat lagi, dengan tanggapan yang dinyatakan, mengiktiraf kewujudan bukan Islam dalam sesebuah negara Islam, juga boleh ditanggapi sebagai bersetuju atau redha dengan kekufuran yang menjadi anutan mereka.

Dengan ini, boleh dirumuskan bahawa tindakan sesetengah umat Islam membenarkan bukan Islam menggunakan kalimah Allah, tidak boleh ditanggapi sebagai bermakna mereka bersetuju dengan akidah batil bukan Islam tentang Allah s.w.t.

Tindakan tersebut hanya boleh ditanggapi sedemikian jika terdapat tanda-tanda yang jelas menunjukkan mereka redha dengan kekufuran yang dilakukan.

Sebagaimana yang jelas difahami, tulisan ini hanya memperkatakan tentang penolakan terhadap fatwa yang mengkafirkan sesiapa yang membenarkan bukan Islam menggunakan kalimah Allah.

Tulisan ini tidak menolak pandangan sesetengah pihak yang menghalang bukan Islam menggunakan kalimah Allah di atas alasan menjaga kemaslahatan umum dan akidah umat Islam.

Wallahu a'lam.

No comments:

Post a Comment